ภาษา: ภาษาละติน [Latina]

กลับไปยังภาษาละติน

 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : Cicero Cicero
 • การออกเสียง : carpe diem carpe diem
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : quid pro quo quid pro quo
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : Divide et impera Divide et impera
 • การออกเสียง : V V
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : Primum non nocere Primum non nocere
 • การออกเสียง : deus deus
 • การออกเสียง : Veni vidi vici Veni vidi vici
 • การออกเสียง : et et
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : et cetera et cetera
 • การออกเสียง : Dacia Dacia
 • การออกเสียง : Aurora Aurora
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : sine qua non sine qua non
 • การออกเสียง : libertas libertas
 • การออกเสียง : Requiem Requiem
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : salve salve
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : Caesar Caesar
 • การออกเสียง : non sequitur non sequitur
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : Escherichia coli Escherichia coli
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : a fortiori a fortiori
 • การออกเสียง : Sapere aude Sapere aude
 • การออกเสียง : quod erat demonstrandum quod erat demonstrandum
 • การออกเสียง : Pater noster qui es in caelis Pater noster qui es in caelis
 • การออกเสียง : Audi Audi
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : bona fide bona fide
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : ecclesia ecclesia
 • การออกเสียง : aequitas aequitas
 • การออกเสียง : te amo te amo
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : vice versa vice versa
 • การออกเสียง : lux lux
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : sui generis sui generis
 • การออกเสียง : per per
 • การออกเสียง : vale vale
 • การออกเสียง : qui qui
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : ego ego
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : Memento mori Memento mori
 • การออกเสียง : vita vita
 • การออกเสียง : Terra Terra
 • การออกเสียง : nosce te ipsum nosce te ipsum
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : Senatus Populusque Romanus Senatus Populusque Romanus
 • การออกเสียง : villa villa
 • การออกเสียง : sum sum
 • การออกเสียง : nos nos
 • การออกเสียง : Italia Italia
 • การออกเสียง : Julius Caesar Julius Caesar
 • การออกเสียง : de jure de jure
 • การออกเสียง : Scientia Scientia
 • การออกเสียง : Agnus Dei Agnus Dei
 • การออกเสียง : amicitia amicitia
 • การออกเสียง : servus servus
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : myricae myricae
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : ad ad
 • การออกเสียง : regina regina
 • การออกเสียง : saccharomyces cerevisiae saccharomyces cerevisiae
 • การออกเสียง : aqua aqua
 • การออกเสียง : Barbara Barbara
 • การออกเสียง : Vis Vis
 • การออกเสียง : ad hominem ad hominem
 • การออกเสียง : genius loci genius loci
 • การออกเสียง : Magnus Magnus