ภาษา: ภาษาเกาหลี [한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : Samsung
  Samsung
 • การออกเสียง : 日本
  日本
 • การออกเสียง : 안녕하세요
  안녕하세요
 • การออกเสียง : Hyundai
  Hyundai
 • การออกเสียง : 20
  20
 • การออกเสียง : Starbucks
  Starbucks
 • การออกเสียง : 10
  10
 • การออกเสียง : 8
  8
 • การออกเสียง : 3
  3
 • การออกเสียง : 6
  6
 • การออกเสียง : 감사합니다
  감사합니다
 • การออกเสียง : 안녕
  안녕
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : Google
  Google
 • การออกเสียง : COVID-19
  COVID-19
 • การออกเสียง : 외
 • การออกเสียง : 왼쪽으로
  왼쪽으로
 • การออกเสียง : 편의점
  편의점
 • การออกเสียง : 부엌
  부엌
 • การออกเสียง : park
  park
 • การออกเสียง : 몇
 • การออกเสียง : 사랑해
  사랑해
 • การออกเสียง : 시계
  시계
 • การออกเสียง : 北京
  北京
 • การออกเสียง : 1000
  1000
 • การออกเสียง : Mercedes-Benz
  Mercedes-Benz
 • การออกเสียง : IKEA
  IKEA
 • การออกเสียง : 2
  2
 • การออกเสียง : hello
  hello
 • การออกเสียง : Heung-Min Son
  Heung-Min Son
 • การออกเสียง : 별
 • การออกเสียง : 열쇠
  열쇠
 • การออกเสียง : 떡볶이
  떡볶이
 • การออกเสียง : 비빔밥
  비빔밥
 • การออกเสียง : 읽다
  읽다
 • การออกเสียง : 회의
  회의
 • การออกเสียง : 27
  27
 • การออกเสียง : 돼지
  돼지
 • การออกเสียง : ㄹ
 • การออกเสียง : 고양이
  고양이
 • การออกเสียง : 18
  18
 • การออกเสียง : 교과서
  교과서
 • การออกเสียง : 뭐
 • การออกเสียง : Yeo
  Yeo
 • การออกเสียง : 우유
  우유
 • การออกเสียง : 닭
 • การออกเสียง : Jeon Do-yeon
  Jeon Do-yeon
 • การออกเสียง : 다리
  다리
 • การออกเสียง : 예
 • การออกเสียง : McDonalds
  McDonalds
 • การออกเสียง : 외국인
  외국인
 • การออกเสียง : 金
 • การออกเสียง : 공항
  공항
 • การออกเสียง : 개
 • การออกเสียง : 라면
  라면
 • การออกเสียง : mukbang
  mukbang
 • การออกเสียง : 기차
  기차
 • การออกเสียง : 위
 • การออกเสียง : 의자
  의자
 • การออกเสียง : Amor
  Amor
 • การออกเสียง : iPhone
  iPhone
 • การออกเสียง : 한국어
  한국어
 • การออกเสียง : 15
  15
 • การออกเสียง : 밖
 • การออกเสียง : 오빠
  오빠
 • การออกเสียง : 방탄소년단
  방탄소년단
 • การออกเสียง : Lotte
  Lotte
 • การออกเสียง : Kim Hyun-joong
  Kim Hyun-joong
 • การออกเสียง : 김밥
  김밥
 • การออกเสียง : 일요일
  일요일
 • การออกเสียง : 식당
  식당
 • การออกเสียง : 를
 • การออกเสียง : 회사
  회사
 • การออกเสียง : 서울
  서울
 • การออกเสียง : 물
 • การออกเสียง : 오이
  오이
 • การออกเสียง : 귀엽다
  귀엽다
 • การออกเสียง : 게
 • การออกเสียง : Hwang
  Hwang
 • การออกเสียง : 발
 • การออกเสียง : 의사
  의사
 • การออกเสียง : Kim Jin-seo
  Kim Jin-seo
 • การออกเสียง : Canada
  Canada
 • การออกเสียง : myeongdong
  myeongdong
 • การออกเสียง : Kim Jong-un
  Kim Jong-un
 • การออกเสียง : 좋은 아침입니다
  좋은 아침입니다
 • การออกเสียง : manhwa
  manhwa
 • การออกเสียง : Z
  Z
 • การออกเสียง : 일

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : 읽습니다
  읽습니다
 • การออกเสียง : 장을보다
  장을보다
 • การออกเสียง : 야이 개새끼야
  야이 개새끼야
 • การออกเสียง : 잘 부탁드리겠습니다
  잘 부탁드리겠습니다
 • การออกเสียง : 불편
  불편
 • การออกเสียง : tteokbokki
  tteokbokki
 • การออกเสียง : 좋은 아침입니다
  좋은 아침입니다
 • การออกเสียง : Okja
  Okja
 • การออกเสียง : jajangmyeon
  jajangmyeon
 • การออกเสียง : Changdeokgung
  Changdeokgung
 • การออกเสียง : 어떤 날이든 괜찮아요.
  어떤 날이든 괜찮아요.
 • การออกเสียง : 결혼식
  결혼식
 • การออกเสียง : Kumho
  Kumho
 • การออกเสียง : 가슴
  가슴
 • การออกเสียง : 의원
  의원
 • การออกเสียง : 식당
  식당
 • การออกเสียง : 다음에 뵙겠습니다
  다음에 뵙겠습니다
 • การออกเสียง : 안녕히 가세요
  안녕히 가세요
 • การออกเสียง : 지
 • การออกเสียง : 으
 • การออกเสียง : Eunji
  Eunji
 • การออกเสียง : 꿀호떡
  꿀호떡
 • การออกเสียง : daseot
  daseot
 • การออกเสียง : 혀
 • การออกเสียง : 어떤 것을 선호하세요?
  어떤 것을 선호하세요?
 • การออกเสียง : 천만에요
  천만에요
 • การออกเสียง : 괜찮을까요?
  괜찮을까요?
 • การออกเสียง : 공원
  공원
 • การออกเสียง : 흙
 • การออกเสียง : 떡
 • การออกเสียง : 꽃
 • การออกเสียง : 히읗
  히읗
 • การออกเสียง : 좋은 밤 보내세요
  좋은 밤 보내세요
 • การออกเสียง : 목
 • การออกเสียง : 잘부탁드립니다
  잘부탁드립니다
 • การออกเสียง : 오른
  오른
 • การออกเสียง : 나쁘다
  나쁘다
 • การออกเสียง : 가짜
  가짜
 • การออกเสียง : 말하다
  말하다
 • การออกเสียง : 5
  5
 • การออกเสียง : 친구
  친구
 • การออกเสียง : 벚꽃
  벚꽃
 • การออกเสียง : 미안합니다
  미안합니다
 • การออกเสียง : 좋아요
  좋아요
 • การออกเสียง : 그거 좋겠네요.
  그거 좋겠네요.
 • การออกเสียง : 왼
 • การออกเสียง : Ssangyong
  Ssangyong
 • การออกเสียง : 접시
  접시
 • การออกเสียง : 익숙하게 들리세요?
  익숙하게 들리세요?
 • การออกเสียง : 그래도 괜찮으시겠어요?
  그래도 괜찮으시겠어요?
 • การออกเสียง : 따뜻하다
  따뜻하다
 • การออกเสียง : 손
 • การออกเสียง : 괜찮아
  괜찮아
 • การออกเสียง : 귀엽다
  귀엽다
 • การออกเสียง : 한글
  한글
 • การออกเสียง : 6월
  6월
 • การออกเสียง : 저는
  저는
 • การออกเสียง : 걔
 • การออกเสียง : 찢어진 청바지
  찢어진 청바지
 • การออกเสียง : Min yoongi
  Min yoongi
 • การออกเสียง : kimchi
  kimchi
 • การออกเสียง : 독일음식 맛있어요
  독일음식 맛있어요
 • การออกเสียง : 예쁘다
  예쁘다
 • การออกเสียง : 정보처리기사
  정보처리기사
 • การออกเสียง : 만나서 반갑습니다.
  만나서 반갑습니다.
 • การออกเสียง : 읽습니다
  읽습니다
 • การออกเสียง : 만나서 반갑습니다
  만나서 반갑습니다
 • การออกเสียง : 얘
 • การออกเสียง : 떻
 • การออกเสียง : 도마에 오른 고기
  도마에 오른 고기
 • การออกเสียง : 열다섯살
  열다섯살
 • การออกเสียง : 또 뵙겠습니다
  또 뵙겠습니다
 • การออกเสียง : 도로시
  도로시
 • การออกเสียง : 토너먼트
  토너먼트
 • การออกเสียง : 나 어때?너무 예쁘다.
  나 어때?너무 예쁘다.
 • การออกเสียง : 티끌을 털다
  티끌을 털다
 • การออกเสียง : 드라마
  드라마
 • การออกเสียง : 장을보다
  장을보다
 • การออกเสียง : 운동을 거의 안 하다
  운동을 거의 안 하다
 • การออกเสียง : 얼굴
  얼굴
 • การออกเสียง : 자폐증
  자폐증
 • การออกเสียง : 맛이 조금 이상해요
  맛이 조금 이상해요
 • การออกเสียง : 조금
  조금
 • การออกเสียง : 콧물
  콧물
 • การออกเสียง : 첫
 • การออกเสียง : 떡볶이
  떡볶이
 • การออกเสียง : 두근두근
  두근두근
 • การออกเสียง : 윤석열
  윤석열
 • การออกเสียง : 하여튼
  하여튼
 • การออกเสียง : 좋았다
  좋았다