ภาษา: ภาษาเกาหลี [한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

 • การออกเสียง : 안녕하세요 안녕하세요
 • การออกเสียง : Samsung Samsung
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : Hyundai Hyundai
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : 왼쪽으로 왼쪽으로
 • การออกเสียง : Kim Jong-un Kim Jong-un
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : 감사합니다 감사합니다
 • การออกเสียง : 안녕 안녕
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : 사랑해 사랑해
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 한국어 한국어
 • การออกเสียง : 서울 서울
 • การออกเสียง : 고양이 고양이
 • การออกเสียง : Daewoo Daewoo
 • การออกเสียง : 죄송합니다 죄송합니다
 • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 반갑습니다 반갑습니다
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 오빠 오빠
 • การออกเสียง : 한국 한국
 • การออกเสียง : 바보 바보
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 월요일 월요일
 • การออกเสียง : 고맙습니다 고맙습니다
 • การออกเสียง : 진짜 진짜
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : 떡볶이 떡볶이
 • การออกเสียง : 의자 의자
 • การออกเสียง : 읽다 읽다
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : 실례합니다 실례합니다
 • การออกเสียง : 외
 • การออกเสียง : 개
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : 가방 가방
 • การออกเสียง : 여자 여자
 • การออกเสียง : 가을 가을
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : 물
 • การออกเสียง : 사람 사람
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : 돼지 돼지
 • การออกเสียง : 부탁드립니다 부탁드립니다
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : bulgogi bulgogi
 • การออกเสียง : 가
 • การออกเสียง : 지하철 지하철
 • การออกเสียง : 이
 • การออกเสียง : 사랑 사랑
 • การออกเสียง : 한국타이어 한국타이어
 • การออกเสียง : 빨간색 빨간색
 • การออกเสียง : 은행 은행
 • การออกเสียง : 토요일 토요일
 • การออกเสียง : 를
 • การออกเสียง : 버스 버스
 • การออกเสียง : McDonalds McDonalds
 • การออกเสียง : 음악 음악
 • การออกเสียง : 일요일 일요일
 • การออกเสียง : Lee Min-ho Lee Min-ho
 • การออกเสียง : 불고기 불고기
 • การออกเสียง : 金
 • การออกเสียง : 화요일 화요일
 • การออกเสียง : bibimbap bibimbap
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 라디오 라디오
 • การออกเสียง : tteokbokki tteokbokki
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 음식 음식
 • การออกเสียง : 저
 • การออกเสียง : 우유 우유
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 위
 • การออกเสียง : Pyeongchang Pyeongchang
 • การออกเสียง : 공항 공항
 • การออกเสียง : Kim Hyun-joong Kim Hyun-joong
 • การออกเสียง : 라면 라면
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 대한민국 대한민국
 • การออกเสียง : 다리 다리
 • การออกเสียง : 빵
 • การออกเสียง : 손가락 손가락
 • การออกเสียง : 일
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19