พจนานุกรมการออกเสียงภาษาคาซัค

[Қазақша]

ติดตามการออกเสียงภาษาคาซัค

 • จำนวนผู้พูด: 8.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 258
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.258
 • คำที่รอการออกเสียง: 816
 • คาซัค ภาพถ่ายจาก Altaihunters
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า қоюға қоюға
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า көмектесіңізші көмектесіңізші
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Темір Нұрбақытұлы Бекмамбетов Темір Нұрбақытұлы Бекмамбетов
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qarag’andy Qarag’andy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Serdıuk Serdıuk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amanat amanat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า eldik eldik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า urpaqqa urpaqqa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า erlik erlik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ana ana

ดูทั้งหมด