คาซัคคู่มือการออกเสียง

[Қазақша]

สมัครเพื่อ คาซัค ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 218
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.801
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.136
  • คาซัค ภาพถ่ายจาก Altaihunters
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด