ภาษา: คาซัค [Қазақша]

กลับไปยัง คาซัค

 • การออกเสียงคำว่า keles̕ek keles̕ek
 • การออกเสียงคำว่า іске сәт іске сәт
 • การออกเสียงคำว่า אני אוהב אותך! אני אוהב אותך!
 • การออกเสียงคำว่า қанағаттандырылмағандықтарыңыздан қанағаттандырылмағандықтарыңыздан
 • การออกเสียงคำว่า бала-шағаңыздың бала-шағаңыздың
 • การออกเสียงคำว่า Nurbek Nurbek
 • การออกเสียงคำว่า шөже шөже
 • การออกเสียงคำว่า шұңғылша шұңғылша
 • การออกเสียงคำว่า аяқталған аяқталған
 • การออกเสียงคำว่า мерзім мерзім
 • การออกเสียงคำว่า келісімшарт келісімшарт
 • การออกเสียงคำว่า әдіс әдіс
 • การออกเสียงคำว่า Roman Starchenko Roman Starchenko
 • การออกเสียงคำว่า Фёдорович Фёдорович
 • การออกเสียงคำว่า Lucaveros Lucaveros
 • การออกเสียงคำว่า Aleksandr Nedovyesov Aleksandr Nedovyesov
 • การออกเสียงคำว่า Brandon Bochenski Brandon Bochenski
 • การออกเสียงคำว่า Карменова Карменова
 • การออกเสียงคำว่า Danïyar Svanqulov Danïyar Svanqulov
 • การออกเสียงคำว่า Vyacheslav Tryasunov Vyacheslav Tryasunov
 • การออกเสียงคำว่า адасу адасу
 • การออกเสียงคำว่า азды-кемді азды-кемді
 • การออกเสียงคำว่า автоаударғыш автоаударғыш
 • การออกเสียงคำว่า ағын ағын
 • การออกเสียงคำว่า абыржыту абыржыту
 • การออกเสียงคำว่า айғақталу айғақталу
 • การออกเสียงคำว่า абаттық абаттық
 • การออกเสียงคำว่า азайттыру азайттыру
 • การออกเสียงคำว่า құқықтарын құқықтарын
 • การออกเสียงคำว่า бұйрығымен бұйрығымен
 • การออกเสียงคำว่า орталықтардың орталықтардың
 • การออกเสียงคำว่า автозауыт автозауыт
 • การออกเสียงคำว่า барлығы барлығы
 • การออกเสียงคำว่า азатшылық азатшылық
 • การออกเสียงคำว่า жұртта қалған жұртта қалған
 • การออกเสียงคำว่า абылхаят абылхаят
 • การออกเสียงคำว่า көрсету көрсету
 • การออกเสียงคำว่า азғыру азғыру
 • การออกเสียงคำว่า төсек төсек
 • การออกเสียงคำว่า азандау азандау
 • การออกเสียงคำว่า ажарлылық ажарлылық
 • การออกเสียงคำว่า адырайту адырайту
 • การออกเสียงคำว่า ажалдай ажалдай
 • การออกเสียงคำว่า айбат айбат
 • การออกเสียงคำว่า айғақшы айғақшы
 • การออกเสียงคำว่า Ұлы соғыс Ұлы соғыс
 • การออกเสียงคำว่า ұшырағанын ұшырағанын
 • การออกเสียงคำว่า қарсыласқан қарсыласқан
 • การออกเสียงคำว่า қауіпті қауіпті
 • การออกเสียงคำว่า шеңберінде шеңберінде
 • การออกเสียงคำว่า бөлінген бөлінген
 • การออกเสียงคำว่า ағайын-жұрағат ағайын-жұрағат
 • การออกเสียงคำว่า соққылы соққылы
 • การออกเสียงคำว่า сомдалу сомдалу
 • การออกเสียงคำว่า көсіле көсіле
 • การออกเสียงคำว่า көрсетіп көрсетіп
 • การออกเสียงคำว่า түр түр
 • การออกเสียงคำว่า ұлағатты ұлағатты
 • การออกเสียงคำว่า ғылыми ғылыми
 • การออกเสียงคำว่า қылық қылық
 • การออกเสียงคำว่า ажалды ажалды
 • การออกเสียงคำว่า айдасу айдасу
 • การออกเสียงคำว่า Нұқтан қалған Нұқтан қалған
 • การออกเสียงคำว่า азшылық азшылық
 • การออกเสียงคำว่า басып басып
 • การออกเสียงคำว่า тағайындаған тағайындаған
 • การออกเสียงคำว่า құзырлылардың құзырлылардың
 • การออกเสียงคำว่า ажырату ажырату
 • การออกเสียงคำว่า көрудеміз көрудеміз
 • การออกเสียงคำว่า бастамасы бастамасы
 • การออกเสียงคำว่า жасөспірімдерді жасөспірімдерді
 • การออกเสียงคำว่า өкілінсіз өкілінсіз
 • การออกเสียงคำว่า дүниежүзілік дүниежүзілік
 • การออกเสียงคำว่า құралдары құралдары
 • การออกเสียงคำว่า Дүниені Дүниені
 • การออกเสียงคำว่า тасыған тасыған
 • การออกเสียงคำว่า күресуі күресуі
 • การออกเสียงคำว่า нәрселер нәрселер
 • การออกเสียงคำว่า дұға дұға
 • การออกเสียงคำว่า жасаған жасаған
 • การออกเสียงคำว่า Құдайға Құдайға
 • การออกเสียงคำว่า ғасырдың ғасырдың
 • การออกเสียงคำว่า болашағымыз болашағымыз
 • การออกเสียงคำว่า білеміз білеміз
 • การออกเสียงคำว่า шығарды шығарды
 • การออกเสียงคำว่า беделді беделді
 • การออกเสียงคำว่า Еуропаның Еуропаның
 • การออกเสียงคำว่า кесірінен кесірінен
 • การออกเสียงคำว่า қателіктердің қателіктердің
 • การออกเสียงคำว่า болған болған