BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงJiaoliao Mandarin

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในJiaoliao Mandarin

Jiaoliao Mandarin : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : 北京
  北京
 • การออกเสียง : 吃饭
  吃饭
 • การออกเสียง : 书
 • การออกเสียง : 儿子
  儿子
 • การออกเสียง : 下雨
  下雨
 • การออกเสียง : 说
 • การออกเสียง : 尾巴
  尾巴
 • การออกเสียง : 写字
  写字
 • การออกเสียง : 胳膊
  胳膊
 • การออกเสียง : 学号
  学号

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในJiaoliao Mandarinใช่ไหม