ภาษา: Jiaoliao Mandarin [胶辽官话]

กลับไปยังJiaoliao Mandarin

 • การออกเสียง : 北京
  北京
 • การออกเสียง : 书
 • การออกเสียง : 吃饭
  吃饭
 • การออกเสียง : 下雨
  下雨
 • การออกเสียง : 说
 • การออกเสียง : 尾巴
  尾巴
 • การออกเสียง : 胳膊
  胳膊
 • การออกเสียง : 学号
  学号