ภาษา: อิตาลี [Italiano]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า casa casa
 • การออกเสียงคำว่า gnocchi gnocchi
 • การออกเสียงคำว่า water water
 • การออกเสียงคำว่า bruschetta bruschetta
 • การออกเสียงคำว่า prosciutto prosciutto
 • การออกเสียงคำว่า ciao ciao
 • การออกเสียงคำว่า e e
 • การออกเสียงคำว่า Lamborghini Lamborghini
 • การออกเสียงคำว่า buongiorno buongiorno
 • การออกเสียงคำว่า a a
 • การออกเสียงคำว่า grazie grazie
 • การออกเสียงคำว่า rosa rosa
 • การออกเสียงคำว่า mozzarella mozzarella
 • การออกเสียงคำว่า cielo cielo
 • การออกเสียงคำว่า pasta pasta
 • การออกเสียงคำว่า tagliatelle tagliatelle
 • การออกเสียงคำว่า Versace Versace
 • การออกเสียงคำว่า pizza pizza
 • การออกเสียงคำว่า Gucci Gucci
 • การออกเสียงคำว่า euro euro
 • การออกเสียงคำว่า pollo pollo
 • การออกเสียงคำว่า gli gli
 • การออกเสียงคำว่า Laura Laura
 • การออกเสียงคำว่า Bologna Bologna
 • การออกเสียงคำว่า Paraguay Paraguay
 • การออกเสียงคำว่า latte latte
 • การออกเสียงคำว่า verde verde
 • การออกเสียงคำว่า bolognese bolognese
 • การออกเสียงคำว่า Roma Roma
 • การออกเสียงคำว่า non non
 • การออกเสียงคำว่า cappuccino cappuccino
 • การออกเสียงคำว่า piano piano
 • การออกเสียงคำว่า Maserati Maserati
 • การออกเสียงคำว่า Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
 • การออกเสียงคำว่า stracciatella stracciatella
 • การออกเสียงคำว่า per per
 • การออกเสียงคำว่า Andrea Andrea
 • การออกเสียงคำว่า Chianti Chianti
 • การออกเสียงคำว่า Michelangelo Michelangelo
 • การออกเสียงคำว่า Firenze Firenze
 • การออกเสียงคำว่า che che
 • การออกเสียงคำว่า caprese caprese
 • การออกเสียงคำว่า Maria Maria
 • การออกเสียงคำว่า grande grande
 • การออกเสียงคำว่า cinema cinema
 • การออกเสียงคำว่า Anna Anna
 • การออกเสียงคำว่า precipitevolissimevolmente precipitevolissimevolmente
 • การออกเสียงคำว่า IKEA IKEA
 • การออกเสียงคำว่า radio radio
 • การออกเสียงคำว่า io io
 • การออกเสียงคำว่า chiesa chiesa
 • การออกเสียงคำว่า curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียงคำว่า cosa cosa
 • การออกเสียงคำว่า Italia Italia
 • การออกเสียงคำว่า due due
 • การออกเสียงคำว่า spaghetti spaghetti
 • การออกเสียงคำว่า Papa Papa
 • การออกเสียงคำว่า calzone calzone
 • การออกเสียงคำว่า garage garage
 • การออกเสียงคำว่า tu tu
 • การออกเสียงคำว่า hotel hotel
 • การออกเสียงคำว่า Chiara Chiara
 • การออกเสียงคำว่า marzo marzo
 • การออกเสียงคำว่า Internet Internet
 • การออกเสียงคำว่า Terra Terra
 • การออกเสียงคำว่า Ferrero Rocher Ferrero Rocher
 • การออกเสียงคำว่า i i
 • การออกเสียงคำว่า Cinque Terre Cinque Terre
 • การออกเสียงคำว่า uno uno
 • การออกเสียงคำว่า banana banana
 • การออกเสียงคำว่า far far
 • การออกเสียงคำว่า vaffanculo vaffanculo
 • การออกเสียงคำว่า cane cane
 • การออกเสียงคำว่า 2018 2018
 • การออกเสียงคำว่า zero zero
 • การออกเสียงคำว่า pesce pesce
 • การออกเสียงคำว่า Juventus Juventus
 • การออกเสียงคำว่า risotto risotto
 • การออกเสียงคำว่า Milan Milan
 • การออกเสียงคำว่า computer computer
 • การออกเสียงคำว่า Lucia Lucia
 • การออกเสียงคำว่า Giulia Giulia
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Giuseppe
 • การออกเสียงคำว่า Milano Milano
 • การออกเสียงคำว่า primavera primavera
 • การออกเสียงคำว่า libro libro
 • การออกเสียงคำว่า 'Ndrangheta 'Ndrangheta
 • การออกเสียงคำว่า Pinocchio Pinocchio
 • การออกเสียงคำว่า lasagne lasagne
 • การออกเสียงคำว่า un un

Most consulted pronunciations this week:

 • การออกเสียงคำว่า acqua acqua
 • การออกเสียงคำว่า Machiavelli Machiavelli
 • การออกเสียงคำว่า cavea cavea
 • การออกเสียงคำว่า Niccolò Machiavelli Niccolò Machiavelli
 • การออกเสียงคำว่า pizza capricciosa pizza capricciosa
 • การออกเสียงคำว่า stamina stamina
 • การออกเสียงคำว่า ellesse ellesse