ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียง : gnocchi gnocchi
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : ciao ciao
 • การออกเสียง : bruschetta bruschetta
 • การออกเสียง : prosciutto prosciutto
 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : Lamborghini Lamborghini
 • การออกเสียง : buongiorno buongiorno
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : grazie grazie
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : tagliatelle tagliatelle
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : cielo cielo
 • การออกเสียง : mozzarella mozzarella
 • การออกเสียง : Gucci Gucci
 • การออกเสียง : pollo pollo
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : gli gli
 • การออกเสียง : Versace Versace
 • การออกเสียง : latte latte
 • การออกเสียง : Juventus Juventus
 • การออกเสียง : Bologna Bologna
 • การออกเสียง : stracciatella stracciatella
 • การออกเสียง : bolognese bolognese
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
 • การออกเสียง : Michelangelo Michelangelo
 • การออกเสียง : Maserati Maserati
 • การออกเสียง : Chianti Chianti
 • การออกเสียง : 'ndrangheta 'ndrangheta
 • การออกเสียง : Firenze Firenze
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : cappuccino cappuccino
 • การออกเสียง : che che
 • การออกเสียง : Andrea Andrea
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : per per
 • การออกเสียง : caprese caprese
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : precipitevolissimevolmente precipitevolissimevolmente
 • การออกเสียง : io io
 • การออกเสียง : chiesa chiesa
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : lasagne lasagne
 • การออกเสียง : Lucia Lucia
 • การออกเสียง : Chiara Chiara
 • การออกเสียง : grande grande
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : cinema cinema
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : cosa cosa
 • การออกเสียง : cane cane
 • การออกเสียง : viola viola
 • การออกเสียง : Guido Guido
 • การออกเสียง : Milan Milan
 • การออกเสียง : Dante Alighieri Dante Alighieri
 • การออกเสียง : vaffanculo vaffanculo
 • การออกเสียง : Italia Italia
 • การออกเสียง : Wikipedia Wikipedia
 • การออกเสียง : Gorgonzola Gorgonzola
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : sei sei
 • การออกเสียง : computer computer
 • การออกเสียง : miele miele
 • การออกเสียง : calzone calzone
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : gelato gelato
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : risotto risotto
 • การออกเสียง : Cinque Terre Cinque Terre
 • การออกเสียง : tre tre
 • การออกเสียง : zero zero
 • การออกเสียง : Terra Terra
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : Galileo Galilei Galileo Galilei
 • การออกเสียง : piacere piacere
 • การออกเสียง : Ferrari Ferrari
 • การออกเสียง : Giulia Giulia

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : coccinelle coccinelle
 • การออกเสียง : Capricciosa Capricciosa