ภาษา: ภาษาฮินดู [हिन्दी]

กลับไปยังภาษาฮินดู

 • การออกเสียง : Buddha Buddha
 • การออกเสียง : Hindi Hindi
 • การออกเสียง : Taj Mahal Taj Mahal
 • การออกเสียง : Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi
 • การออกเสียง : Namaste Namaste
 • การออกเสียง : ghee ghee
 • การออกเสียง : Darjeeling Darjeeling
 • การออกเสียง : Kerala Kerala
 • การออกเสียง : Pune Pune
 • การออกเสียง : Sikh Sikh
 • การออกเสียง : Himalaya Himalaya
 • การออกเสียง : Mumbai Mumbai
 • การออกเสียง : Karnataka Karnataka
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : Michelin Michelin
 • การออกเสียง : Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore
 • การออกเสียง : Delhi Delhi
 • การออกเสียง : raj raj
 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : tamil tamil
 • การออกเสียง : India India
 • การออกเสียง : Osho Osho
 • การออกเสียง : chakra chakra
 • การออกเสียง : Jawaharlal Nehru Jawaharlal Nehru
 • การออกเสียง : priyanka chopra priyanka chopra
 • การออกเสียง : Punjab Punjab
 • การออกเสียง : America America
 • การออกเสียง : Mohandas Karamchand Gandhi Mohandas Karamchand Gandhi
 • การออกเสียง : Upanishad Upanishad
 • การออกเสียง : Chennai Chennai
 • การออกเสียง : McDonald's McDonald's
 • การออกเสียง : Rajasthan Rajasthan
 • การออกเสียง : Aamir Khan Aamir Khan
 • การออกเสียง : Jaipur Jaipur
 • การออกเสียง : Koh-i-noor Koh-i-noor
 • การออกเสียง : school school
 • การออกเสียง : garam masala garam masala
 • การออกเสียง : Hyderabad Hyderabad
 • การออกเสียง : Holi Holi
 • การออกเสียง : Bhagavad Gita Bhagavad Gita
 • การออกเสียง : Satyagraha Satyagraha
 • การออกเสียง : Kolkata Kolkata
 • การออกเสียง : Afghanistan Afghanistan
 • การออกเสียง : kaur kaur
 • การออกเสียง : Svadhisthana Svadhisthana
 • การออกเสียง : kiran kiran
 • การออกเสียง : Kamala Kamala
 • การออกเสียง : Aisha Aisha
 • การออกเสียง : Gurgaon Gurgaon
 • การออกเสียง : Urdu Urdu
 • การออกเสียง : Bangladesh Bangladesh
 • การออกเสียง : Ayurveda Ayurveda
 • การออกเสียง : Arjuna Arjuna
 • การออกเสียง : Abu Dhabi Abu Dhabi
 • การออกเสียง : ञ
 • การออกเสียง : ळ
 • การออกเสียง : Ahmedabad Ahmedabad
 • การออกเสียง : Saurabh Saurabh
 • การออกเสียง : Bharat Bharat
 • การออกเสียง : Jasmin Jasmin
 • การออกเสียง : Tamil Nadu Tamil Nadu
 • การออกเสียง : Gujarat Gujarat
 • การออกเสียง : Mahabharata Mahabharata
 • การออกเสียง : Avatar Avatar
 • การออกเสียง : Shahrukh Khan Shahrukh Khan
 • การออกเสียง : Navi Mumbai Navi Mumbai
 • การออกเสียง : Qawwali Qawwali
 • การออกเสียง : Gujarati Gujarati
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram
 • การออกเสียง : Samosa Samosa
 • การออกเสียง : Garuda Garuda
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : Siddhartha Gautama Sakyamuni Siddhartha Gautama Sakyamuni
 • การออกเสียง : ahimsa ahimsa
 • การออกเสียง : roti roti
 • การออกเสียง : Dubai Dubai
 • การออกเสียง : ङ
 • การออกเสียง : Jain Jain
 • การออกเสียง : guru guru
 • การออกเสียง : Malai Kofta Malai Kofta
 • การออกเสียง : beta beta
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : Shiva Shiva
 • การออกเสียง : paratha paratha
 • การออกเสียง : karma karma
 • การออกเสียง : Diwali Diwali
 • การออกเสียง : Anicca Anicca
 • การออกเสียง : Patanjali Patanjali

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : Mawsynram Mawsynram