พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเกี่ยวกับเกาะแมน

[Gaelg]

ติดตามการออกเสียงภาษาเกี่ยวกับเกาะแมน

 • จำนวนผู้พูด: 300
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 8
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 282
 • คำที่รอการออกเสียง: 1.664
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Bannaghtyn Bannaghtyn
 • การออกเสียงคำว่า qualtagh qualtagh
 • การออกเสียงคำว่า Cillian Cillian
 • การออกเสียงคำว่า glare chowree glare chowree
 • การออกเสียงคำว่า Jerdein Jerdein
 • การออกเสียงคำว่า mairagh mairagh
 • การออกเสียงคำว่า Shoh my charrey ... Shoh my charrey ...
 • การออกเสียงคำว่า farveeal farveeal
 • การออกเสียงคำว่า fliaghey fliaghey
 • การออกเสียงคำว่า uinnag uinnag

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg oc. Ta Gaelg oc.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg eck. Ta Gaelg eck.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg echey. Ta Gaelg echey.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg ain. Ta Gaelg ain.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Whooinney Whooinney
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า T'ad gee ooyllyn. T'ad gee ooyllyn.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Castletown Castletown
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Port Erin Port Erin
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jargym jargym
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Y Ghailck Y Ghailck

ดูทั้งหมด