เกี่ยวกับเกาะแมนคู่มือการออกเสียง

[Gaelg]

สมัครเพื่อ เกี่ยวกับเกาะแมน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 8
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 282
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.658
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด