ภาษา: เกี่ยวกับเกาะแมน [Gaelg]

กลับไปยังเกี่ยวกับเกาะแมน

 • การออกเสียง : nuy
  nuy
 • การออกเสียง : my
  my
 • การออกเสียง : mie
  mie
 • การออกเสียง : er
  er
 • การออกเสียง : eu
  eu
 • การออกเสียง : mee
  mee
 • การออกเสียง : noa
  noa
 • การออกเสียง : radio
  radio
 • การออกเสียง : ooh
  ooh
 • การออกเสียง : jea
  jea
 • การออกเสียง : ny
  ny
 • การออกเสียง : eh
  eh
 • การออกเสียง : feed
  feed
 • การออกเสียง : oo
  oo
 • การออกเสียง : beg
  beg
 • การออกเสียง : ben
  ben
 • การออกเสียง : red
  red
 • การออกเสียง : she
  she
 • การออกเสียง : Naim
  Naim
 • การออกเสียง : jeh
  jeh
 • การออกเสียง : ro
  ro
 • การออกเสียง : nane
  nane
 • การออกเสียง : arran
  arran
 • การออกเสียง : Cillian
  Cillian
 • การออกเสียง : soo
  soo
 • การออกเสียง : ass
  ass
 • การออกเสียง : laue
  laue
 • การออกเสียง : ayr
  ayr
 • การออกเสียง : jesh
  jesh
 • การออกเสียง : aile
  aile
 • การออกเสียง : nhee
  nhee
 • การออกเสียง : bee
  bee
 • การออกเสียง : mair
  mair
 • การออกเสียง : Hannah
  Hannah
 • การออกเสียง : agh
  agh
 • การออกเสียง : Cha
  Cha
 • การออกเสียง : bio
  bio
 • การออกเสียง : cost
  cost
 • การออกเสียง : shen
  shen
 • การออกเสียง : aeg
  aeg
 • การออกเสียง : tey
  tey
 • การออกเสียง : dys
  dys
 • การออกเสียง : jee
  jee
 • การออกเสียง : peint
  peint
 • การออกเสียง : fo
  fo
 • การออกเสียง : dy
  dy
 • การออกเสียง : hene
  hene
 • การออกเสียง : Ayn
  Ayn
 • การออกเสียง : cass
  cass
 • การออกเสียง : ee
  ee
 • การออกเสียง : fys
  fys
 • การออกเสียง : glare chowree
  glare chowree
 • การออกเสียง : Halley
  Halley
 • การออกเสียง : ping
  ping
 • การออกเสียง : Mish...
  Mish...
 • การออกเสียง : gee
  gee
 • การออกเสียง : mooie
  mooie
 • การออกเสียง : ec
  ec
 • การออกเสียง : awin
  awin
 • การออกเสียง : kayt Manninagh
  kayt Manninagh
 • การออกเสียง : cree
  cree
 • การออกเสียง : rieau
  rieau
 • การออกเสียง : s'mie lesh
  s'mie lesh
 • การออกเสียง : row
  row
 • การออกเสียง : Ta mee braew, gura mie ayd
  Ta mee braew, gura mie ayd
 • การออกเสียง : jiu
  jiu
 • การออกเสียง : CRE
  CRE
 • การออกเสียง : Ching
  Ching
 • การออกเสียง : kione
  kione
 • การออกเสียง : çheer
  çheer
 • การออกเสียง : jees
  jees
 • การออกเสียง : shey
  shey
 • การออกเสียง : gura mie ayd
  gura mie ayd
 • การออกเสียง : Fastyr mie
  Fastyr mie
 • การออกเสียง : Moghrey mie
  Moghrey mie
 • การออกเสียง : gyn
  gyn
 • การออกเสียง : Gura mie ayd.
  Gura mie ayd.
 • การออกเสียง : gura mie eu
  gura mie eu
 • การออกเสียง : jeih as feed
  jeih as feed
 • การออกเสียง : As oo hene?
  As oo hene?
 • การออกเสียง : feill
  feill
 • การออกเสียง : floo
  floo