ภาษา: เกี่ยวกับเกาะแมน [Gaelg]

กลับไปยัง เกี่ยวกับเกาะแมน

 • การออกเสียงคำว่า kione kione
 • การออกเสียงคำว่า eddin eddin
 • การออกเสียงคำว่า mwannal mwannal
 • การออกเสียงคำว่า beeal beeal
 • การออกเสียงคำว่า çhengey çhengey
 • การออกเสียงคำว่า feeackle feeackle
 • การออกเสียงคำว่า uillin uillin
 • การออกเสียงคำว่า glioon glioon
 • การออกเสียงคำว่า mair mair
 • การออกเสียงคำว่า stroin stroin
 • การออกเสียงคำว่า mwannal laue mwannal laue
 • การออกเสียงคำว่า lurgey lurgey
 • การออกเสียงคำว่า arran arran
 • การออกเสียงคำว่า mair-choshey mair-choshey
 • การออกเสียงคำว่า abane abane
 • การออกเสียงคำว่า ordaag ordaag
 • การออกเสียงคำว่า geaylin geaylin
 • การออกเสียงคำว่า dreeym dreeym
 • การออกเสียงคำว่า smeggyl smeggyl
 • การออกเสียงคำว่า faasaag faasaag
 • การออกเสียงคำว่า farveeal farveeal
 • การออกเสียงคำว่า meill meill
 • การออกเสียงคำว่า cleaysh cleaysh
 • การออกเสียงคำว่า mollee mollee
 • การออกเสียงคำว่า sooill sooill
 • การออกเสียงคำว่า folt folt
 • การออกเสียงคำว่า bolg bolg
 • การออกเสียงคำว่า Germaanagh Germaanagh
 • การออกเสียงคำว่า Germaanish Germaanish
 • การออกเสียงคำว่า Ollanish Ollanish
 • การออกเสียงคำว่า Ollanagh Ollanagh
 • การออกเสียงคำว่า Shapaanagh Shapaanagh
 • การออกเสียงคำว่า Sheenagh Sheenagh
 • การออกเสียงคำว่า Baarlagh Baarlagh
 • การออกเสียงคำว่า eisht eisht
 • การออกเสียงคำว่า shid shid
 • การออกเสียงคำว่า airh airh
 • การออกเสียงคำว่า leoaie leoaie
 • การออกเสียงคำว่า claddagh claddagh
 • การออกเสียงคำว่า cobbyr cobbyr
 • การออกเสียงคำว่า carboan carboan
 • การออกเสียงคำว่า yiarn yiarn
 • การออกเสียงคำว่า stainney stainney
 • การออกเสียงคำว่า sulfur sulfur
 • การออกเสียงคำว่า maddin maddin
 • การออกเสียงคำว่า coadan coadan
 • การออกเสียงคำว่า lhiantag lhiantag
 • การออกเสียงคำว่า laadey neese laadey neese
 • การออกเสียงคำว่า laadey neose laadey neose
 • การออกเสียงคำว่า glioonag glioonag
 • การออกเสียงคำว่า co-earrooder co-earrooder
 • การออกเสียงคำว่า duillag-scarree duillag-scarree
 • การออกเสียงคำว่า post-lectraneagh post-lectraneagh
 • การออกเสียงคำว่า ynnyd-eggey ynnyd-eggey
 • การออกเสียงคำว่า eddyr-voggyl eddyr-voggyl
 • การออกเสียงคำว่า c'raad? c'raad?
 • การออกเสียงคำว่า cre'n fa? cre'n fa?
 • การออกเสียงคำว่า gura mie eu gura mie eu
 • การออกเสียงคำว่า gura mie ayd gura mie ayd
 • การออกเสียงคำว่า Ta Gaelg aym Ta Gaelg aym
 • การออกเสียงคำว่า clashtyn clashtyn
 • การออกเสียงคำว่า clasht clasht
 • การออกเสียงคำว่า blaa blaa
 • การออกเสียงคำว่า toshiaght toshiaght
 • การออกเสียงคำว่า er er
 • การออกเสียงคำว่า fockley fockley
 • การออกเสียงคำว่า aashagh aashagh
 • การออกเสียงคำว่า shassoo shassoo
 • การออกเสียงคำว่า magh magh
 • การออกเสียงคำว่า peccah peccah
 • การออกเสียงคำว่า cabbyl cabbyl
 • การออกเสียงคำว่า cappan cappan
 • การออกเสียงคำว่า ee ee
 • การออกเสียงคำว่า oo oo
 • การออกเสียงคำว่า boayrd boayrd
 • การออกเสียงคำว่า ram ram
 • การออกเสียงคำว่า screeu screeu
 • การออกเสียงคำว่า fuygh fuygh
 • การออกเสียงคำว่า lhaih lhaih
 • การออกเสียงคำว่า sharkagh sharkagh
 • การออกเสียงคำว่า eeast eeast
 • การออกเสียงคำว่า ping ping
 • การออกเสียงคำว่า shin shin
 • การออกเสียงคำว่า shellan shellan
 • การออกเสียงคำว่า ginsh ginsh
 • การออกเสียงคำว่า abbyr abbyr
 • การออกเสียงคำว่า mooarey mooarey
 • การออกเสียงคำว่า beggey beggey
 • การออกเสียงคำว่า cree cree
 • การออกเสียงคำว่า Shimmin Shimmin