ภาษา: ภาษากรีกโบราณ [Ἀρχαία Ἑλληνική]

กลับไปยังภาษากรีกโบราณ

 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : Artemis Artemis
 • การออกเสียง : graphein graphein
 • การออกเสียง : San San
 • การออกเสียง : kairos kairos
 • การออกเสียง : ἄνθρωπος ἄνθρωπος
 • การออกเสียง : chondrichthyes chondrichthyes
 • การออกเสียง : Phaedra Phaedra
 • การออกเสียง : techne techne
 • การออกเสียง : ψυχή ψυχή
 • การออกเสียง : Ζεύς Ζεύς
 • การออกเสียง : Zagreus Zagreus
 • การออกเสียง : Θάνατος Θάνατος
 • การออกเสียง : nu nu
 • การออกเสียง : doxa doxa
 • การออกเสียง : Cleisthenes Cleisthenes
 • การออกเสียง : Kronos Kronos
 • การออกเสียง : oneiros oneiros
 • การออกเสียง : pankration pankration
 • การออกเสียง : apeiron apeiron
 • การออกเสียง : Deianira Deianira
 • การออกเสียง : kouros kouros
 • การออกเสียง : tau tau
 • การออกเสียง : ecclesia ecclesia
 • การออกเสียง : Ἑρμῆς Ἑρμῆς
 • การออกเสียง : Χάος Χάος
 • การออกเสียง : knossos knossos
 • การออกเสียง : Χριστός Χριστός
 • การออกเสียง : βίος βίος
 • การออกเสียง : λεπτομέρεια λεπτομέρεια
 • การออกเสียง : Heraklion Heraklion
 • การออกเสียง : Pericles Pericles
 • การออกเสียง : Aesculapius Aesculapius
 • การออกเสียง : ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα
 • การออกเสียง : Theseus Theseus
 • การออกเสียง : Melos Melos
 • การออกเสียง : Ἀριάδνη Ἀριάδνη
 • การออกเสียง : εὖ εὖ
 • การออกเสียง : γίγας γίγας
 • การออกเสียง : ἰχθύς ἰχθύς
 • การออกเสียง : Sophocles Sophocles
 • การออกเสียง : ποτέ ποτέ
 • การออกเสียง : δικαιοσύνη δικαιοσύνη
 • การออกเสียง : xiphos xiphos
 • การออกเสียง : χαίρετε χαίρετε
 • การออกเสียง : Marsyas Marsyas
 • การออกเสียง : Praxiteles Praxiteles
 • การออกเสียง : Pliny Pliny
 • การออกเสียง : εὐγενής εὐγενής
 • การออกเสียง : πρόγονος πρόγονος
 • การออกเสียง : Χάρων Χάρων
 • การออกเสียง : Hemera Hemera
 • การออกเสียง : χρόνος χρόνος
 • การออกเสียง : Phaidon Phaidon
 • การออกเสียง : kanon kanon
 • การออกเสียง : gematria gematria
 • การออกเสียง : Elysium Elysium
 • การออกเสียง : εὐ ζῆν εὐ ζῆν
 • การออกเสียง : τύραννος τύραννος
 • การออกเสียง : homoousios homoousios
 • การออกเสียง : δεινός δεινός
 • การออกเสียง : Ἀχιλλεύς Ἀχιλλεύς
 • การออกเสียง : kyriakos kyriakos
 • การออกเสียง : Ἀπὸ μηχανῆς Θεός Ἀπὸ μηχανῆς Θεός
 • การออกเสียง : Ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος Ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος
 • การออกเสียง : ὕπνος
 ὕπνος

 • การออกเสียง : Athena Promachos Athena Promachos
 • การออกเสียง : θεός θεός
 • การออกเสียง : aristoi aristoi
 • การออกเสียง : Ἄρτεμις Ἄρτεμις
 • การออกเสียง : κεραυνός κεραυνός
 • การออกเสียง : diakonos diakonos
 • การออกเสียง : βροχή βροχή
 • การออกเสียง : phaeophyceae phaeophyceae
 • การออกเสียง : σάββατον σάββατον
 • การออกเสียง : Τύχη Τύχη
 • การออกเสียง : ποτε ποτε
 • การออกเสียง : Laches Laches
 • การออกเสียง : Propylaea Propylaea
 • การออกเสียง : Gorgias Gorgias
 • การออกเสียง : Ἀπόλλων Ἀπόλλων
 • การออกเสียง : νέος νέος
 • การออกเสียง : κῆτος κῆτος
 • การออกเสียง : λύγξ λύγξ
 • การออกเสียง : θ‘ θ‘
 • การออกเสียง : δ‘ δ‘
 • การออกเสียง : Ῥέα Ῥέα
 • การออกเสียง : τῷ τῷ
 • การออกเสียง : ἤλεκτρον ἤλεκτρον
 • การออกเสียง : Cimon Cimon