ภาษา: ภาษากรีกโบราณ [Ἀρχαία Ἑλληνική]

กลับไปยังภาษากรีกโบราณ

 • การออกเสียง : historia historia
 • การออกเสียง : ἄνθρωπος ἄνθρωπος
 • การออกเสียง : Χρόνος Χρόνος
 • การออกเสียง : Kyrie Eleison Kyrie Eleison
 • การออกเสียง : θεός θεός
 • การออกเสียง : molon labe molon labe
 • การออกเสียง : Artemis Artemis
 • การออกเสียง : time time
 • การออกเสียง : mu mu
 • การออกเสียง : Ζεύς Ζεύς
 • การออกเสียง : Socrates Socrates
 • การออกเสียง : θεός θεός
 • การออกเสียง : rho rho
 • การออกเสียง : ψυχή ψυχή
 • การออกเสียง : eta eta
 • การออกเสียง : - -
 • การออกเสียง : χόριον χόριον
 • การออกเสียง : ecclesia ecclesia
 • การออกเสียง : Γνῶθι σεαυτόν Γνῶθι σεαυτόν
 • การออกเสียง : νίκη νίκη
 • การออกเสียง : Eunice Eunice
 • การออกเสียง : Χάος Χάος
 • การออกเสียง : Logos Logos
 • การออกเสียง : Ἰησοῦς Ἰησοῦς
 • การออกเสียง : Hybris Hybris
 • การออกเสียง : tau tau
 • การออกเสียง : Φίλιππος Β' ο Μακεδών Φίλιππος Β' ο Μακεδών
 • การออกเสียง : εὖ εὖ
 • การออกเสียง : λόγος λόγος
 • การออกเสียง : δικαιοσύνη δικαιοσύνη
 • การออกเสียง : 2009 2009
 • การออกเสียง : κυβερνήτης κυβερνήτης
 • การออกเสียง : Γαῖα Γαῖα
 • การออกเสียง : sigma sigma
 • การออกเสียง : Theseus Theseus
 • การออกเสียง : kore kore
 • การออกเสียง : pankration pankration
 • การออกเสียง : Τύχη Τύχη
 • การออกเสียง : ἐκκλησία ἐκκλησία
 • การออกเสียง : pathos pathos
 • การออกเสียง : techne techne
 • การออกเสียง : ἀλήθεια ἀλήθεια
 • การออกเสียง : Καὶ σὺ τέκνον; Καὶ σὺ τέκνον;
 • การออกเสียง : ἀλήθεια ἀλήθεια
 • การออกเสียง : πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος
 • การออกเสียง : Χάρων Χάρων
 • การออกเสียง : Σωκράτης Σωκράτης
 • การออกเสียง : ὕδωρ ὕδωρ
 • การออกเสียง : Ἁγία Σοφία Ἁγία Σοφία
 • การออกเสียง : Gorgias Gorgias
 • การออกเสียง : doxa doxa
 • การออกเสียง : γυνή γυνή
 • การออกเสียง : Demetra Demetra
 • การออกเสียง : aristoi aristoi
 • การออกเสียง : Phrygia Phrygia
 • การออกเสียง : χρόνος χρόνος
 • การออกเสียง : Αἰὲν ἀριστεύειν Αἰὲν ἀριστεύειν
 • การออกเสียง : ἵππος ἵππος
 • การออกเสียง : kairos kairos
 • การออกเสียง : graphein graphein
 • การออกเสียง : ζῷον ζῷον
 • การออกเสียง : βίος βίος
 • การออกเสียง : ekphrasis ekphrasis
 • การออกเสียง : Heraklion Heraklion
 • การออกเสียง : Κίρκη Κίρκη
 • การออกเสียง : ἱκανόν ἱκανόν
 • การออกเสียง : poleis poleis
 • การออกเสียง : Θουκυδίδης Θουκυδίδης
 • การออกเสียง : digamma digamma
 • การออกเสียง : οἱ οἱ
 • การออกเสียง : μηδέν μηδέν
 • การออกเสียง : noûs noûs
 • การออกเสียง : Pericles Pericles
 • การออกเสียง : apeiron apeiron
 • การออกเสียง : ἰχθύς ἰχθύς
 • การออกเสียง : Διόνυσος Διόνυσος
 • การออกเสียง : ἡ
 • การออกเสียง : hierapolis hierapolis
 • การออกเสียง : γίγας γίγας
 • การออกเสียง : Sophocles Sophocles
 • การออกเสียง : knossos knossos
 • การออกเสียง : τετέλεσται τετέλεσται
 • การออกเสียง : ὁ
 • การออกเสียง : upsilon upsilon
 • การออกเสียง : χαίρετε χαίρετε
 • การออกเสียง : Aegina Aegina
 • การออกเสียง : οὐ οὐ
 • การออกเสียง : Koinè Koinè
 • การออกเสียง : xýlon xýlon
 • การออกเสียง : χορός χορός