ภาษา: กรีกโบราณ [Ἀρχαία Ἑλληνική]

กลับไปยัง กรีกโบราณ

 • การออกเสียงคำว่า splag·khni′zo·mai splag·khni′zo·mai
 • การออกเสียงคำว่า Kyrie Eleison Kyrie Eleison
 • การออกเสียงคำว่า ecclesia ecclesia
 • การออกเสียงคำว่า molon labe molon labe
 • การออกเสียงคำว่า χόριον χόριον
 • การออกเสียงคำว่า ἄνθρωπος ἄνθρωπος
 • การออกเสียงคำว่า Artemis Artemis
 • การออกเสียงคำว่า historia historia
 • การออกเสียงคำว่า Eunice Eunice
 • การออกเสียงคำว่า Ζεύς Ζεύς
 • การออกเสียงคำว่า rho rho
 • การออกเสียงคำว่า Γνῶθι σεαυτόν Γνῶθι σεαυτόν
 • การออกเสียงคำว่า Χρόνος Χρόνος
 • การออกเสียงคำว่า Logos Logos
 • การออกเสียงคำว่า ψυχή ψυχή
 • การออกเสียงคำว่า λόγος λόγος
 • การออกเสียงคำว่า Χάος Χάος
 • การออกเสียงคำว่า Hybris Hybris
 • การออกเสียงคำว่า δικαιοσύνη δικαιοσύνη
 • การออกเสียงคำว่า θεός θεός
 • การออกเสียงคำว่า time time
 • การออกเสียงคำว่า εὖ εὖ
 • การออกเสียงคำว่า Φίλιππος Β' ο Μακεδών Φίλιππος Β' ο Μακεδών
 • การออกเสียงคำว่า pankration pankration
 • การออกเสียงคำว่า kore kore
 • การออกเสียงคำว่า tau tau
 • การออกเสียงคำว่า νίκη νίκη
 • การออกเสียงคำว่า techne techne
 • การออกเสียงคำว่า ἐκκλησία ἐκκλησία
 • การออกเสียงคำว่า Γαῖα Γαῖα
 • การออกเสียงคำว่า θέμις θέμις
 • การออกเสียงคำว่า Ἁγία Σοφία Ἁγία Σοφία
 • การออกเสียงคำว่า Theseus Theseus
 • การออกเสียงคำว่า Ἰησοῦς Ἰησοῦς
 • การออกเสียงคำว่า Gorgias Gorgias
 • การออกเสียงคำว่า κυβερνήτης κυβερνήτης
 • การออกเสียงคำว่า Τύχη Τύχη
 • การออกเสียงคำว่า Αἰὲν ἀριστεύειν Αἰὲν ἀριστεύειν
 • การออกเสียงคำว่า ὕδωρ ὕδωρ
 • การออกเสียงคำว่า mu mu
 • การออกเสียงคำว่า Καὶ σὺ τέκνον; Καὶ σὺ τέκνον;
 • การออกเสียงคำว่า Socrates Socrates
 • การออกเสียงคำว่า - -
 • การออกเสียงคำว่า kairos kairos
 • การออกเสียงคำว่า digamma digamma
 • การออกเสียงคำว่า πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος
 • การออกเสียงคำว่า ἀλήθεια ἀλήθεια
 • การออกเสียงคำว่า οἶκος οἶκος
 • การออกเสียงคำว่า θέμι θέμι
 • การออกเสียงคำว่า aristoi aristoi
 • การออกเสียงคำว่า psuche psuche
 • การออกเสียงคำว่า ἰχθύς ἰχθύς
 • การออกเสียงคำว่า προαιροῦσι προαιροῦσι
 • การออกเสียงคำว่า graphein graphein
 • การออกเสียงคำว่า hierapolis hierapolis
 • การออกเสียงคำว่า ἀνάγκη ἀνάγκη
 • การออกเสียงคำว่า ἡ
 • การออกเสียงคำว่า στρατοπεδεύουσιν στρατοπεδεύουσιν
 • การออกเสียงคำว่า οἱ οἱ
 • การออกเสียงคำว่า noûs noûs
 • การออกเสียงคำว่า Σωκράτης Σωκράτης
 • การออกเสียงคำว่า ὁ
 • การออกเสียงคำว่า ἵππος ἵππος
 • การออกเสียงคำว่า Χάρων Χάρων
 • การออกเสียงคำว่า poleis poleis
 • การออกเสียงคำว่า τράγος τράγος
 • การออกเสียงคำว่า ἱκανόν ἱκανόν
 • การออกเสียงคำว่า ἀταραξία ἀταραξία
 • การออกเสียงคำว่า Koinè Koinè
 • การออกเสียงคำว่า ἀφαιμάξεσιν ἀφαιμάξεσιν
 • การออกเสียงคำว่า xiphos xiphos
 • การออกเสียงคำว่า ζῷον ζῷον
 • การออกเสียงคำว่า ὄλλυμι ὄλλυμι
 • การออกเสียงคำว่า ἀλήθεια ἀλήθεια
 • การออกเสียงคำว่า ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι
 • การออกเสียงคำว่า ἐγώ ἐγώ
 • การออกเสียงคำว่า apeiron apeiron
 • การออกเสียงคำว่า doxa doxa
 • การออกเสียงคำว่า Ἀνεῤῥίφθω κύβος Ἀνεῤῥίφθω κύβος
 • การออกเสียงคำว่า χαλεπός χαλεπός
 • การออกเสียงคำว่า πόνος πόνος
 • การออกเสียงคำว่า chrestotes chrestotes
 • การออกเสียงคำว่า oikoumenê oikoumenê
 • การออกเสียงคำว่า ἄλγεσιν ἄλγεσιν
 • การออกเสียงคำว่า ἐλεύθερος ἐλεύθερος
 • การออกเสียงคำว่า Κεχαριτωμένη Κεχαριτωμένη
 • การออกเสียงคำว่า ὅπως ὅπως
 • การออกเสียงคำว่า Πηνελόπεια Πηνελόπεια
 • การออกเสียงคำว่า σωφροσύνη σωφροσύνη
 • การออกเสียงคำว่า eta eta