ภาษา: ภาษากาลิเซีย [Galego]

กลับไปยังภาษากาลิเซีย

 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : balea balea
 • การออกเสียง : saudade saudade
 • การออกเสียง : é é
 • การออกเสียง : merda merda
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : á á
 • การออกเสียง : Prada Prada
 • การออกเสียง : Chile Chile
 • การออกเสียง : Xavier Xavier
 • การออกเสียง : México México
 • การออกเสียง : doutor doutor
 • การออกเสียง : Iago Aspas Iago Aspas
 • การออกเสียง : í í
 • การออกเสียง : lobo lobo
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : mineral mineral
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : Lois Lois
 • การออกเสียง : perdón perdón
 • การออกเสียง : Carlos Carlos
 • การออกเสียง : eclipse eclipse
 • การออกเสียง : Isaac Isaac
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : che che
 • การออกเสียง : Cha Cha
 • การออกเสียง : Reine Reine
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : Bou Bou
 • การออกเสียง : cuco cuco
 • การออกเสียง : sino sino
 • การออกเสียง : ceo ceo
 • การออกเสียง : que que
 • การออกเสียง : Xian Xian
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : excepto que excepto que
 • การออกเสียง : Mateo Mateo
 • การออกเสียง : ata ata
 • การออกเสียง : Nena Nena
 • การออกเสียง : nexo nexo
 • การออกเสียง : cute cute
 • การออกเสียง : moa moa
 • การออกเสียง : home home
 • การออกเสียง : porque porque
 • การออกเสียง : Violeta Violeta
 • การออกเสียง : Oia Oia
 • การออกเสียง : nai nai
 • การออกเสียง : ren ren
 • การออกเสียง : canción canción
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : fundamental fundamental
 • การออกเสียง : lene lene
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : xis xis
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : Helena Helena
 • การออกเสียง : San Miguel San Miguel
 • การออกเสียง : viola viola
 • การออกเสียง : libro libro
 • การออกเสียง : voda voda
 • การออกเสียง : gratis gratis
 • การออกเสียง : diamante diamante
 • การออกเสียง : Praia Praia
 • การออกเสียง : ó ó
 • การออกเสียง : Nola Nola
 • การออกเสียง : Eo Eo
 • การออกเสียง : fonte fonte
 • การออกเสียง : flan flan
 • การออกเสียง : glute glute
 • การออกเสียง : guapo guapo
 • การออกเสียง : agradecer agradecer
 • การออกเสียง : Manuel Manuel
 • การออกเสียง : forza forza
 • การออกเสียง : touro touro
 • การออกเสียง : Balea vasca Balea vasca
 • การออกเสียง : Salcedo Salcedo
 • การออกเสียง : mel mel
 • การออกเสียง : Santiago Santiago
 • การออกเสียง : aptitude aptitude
 • การออกเสียง : chá chá
 • การออกเสียง : malamente malamente
 • การออกเสียง : té
 • การออกเสียง : Celina Celina
 • การออกเสียง : Inditex Inditex
 • การออกเสียง : muito muito
 • การออกเสียง : excelente excelente
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : cantina cantina
 • การออกเสียง : cacao cacao