พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

[Gàidhlig]

ติดตามการออกเสียงภาษาสกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

 • จำนวนผู้พูด: 100.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 416
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.294
 • คำที่รอการออกเสียง: 1.465
 • สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง ภาพถ่ายจาก Dave Conner
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า aon aon
 • การออกเสียงคำว่า naoi naoi
 • การออกเสียงคำว่า Laphroaig Laphroaig
 • การออกเสียงคำว่า taigh taigh
 • การออกเสียงคำว่า còig còig
 • การออกเสียงคำว่า ceithir ceithir
 • การออกเสียงคำว่า trì trì
 • การออกเสียงคำว่า Dha Dha
 • การออกเสียงคำว่า ochd ochd
 • การออกเสียงคำว่า Slàinte Slàinte

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า askaig askaig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า witch witch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า instructor instructor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า love love
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า My Love My Love
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า speireag speireag
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pìoba pìoba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Seyrke Seyrke
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Scorrybreac Scorrybreac
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Galoshin Galoshin

ดูทั้งหมด