สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่งคู่มือการออกเสียง

[Gàidhlig]

สมัครเพื่อ สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 403
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.296
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.326
  • สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง ภาพถ่ายจาก Dave Conner
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด