ภาษา: สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง [Gàidhlig]

กลับไปยังสกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

 • การออกเสียง : Samhain Samhain
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : Alba Alba
 • การออกเสียง : Sean Sean
 • การออกเสียง : Laphroaig Laphroaig
 • การออกเสียง : Alba gu Bràth Alba gu Bràth
 • การออกเสียง : cailleach cailleach
 • การออกเสียง : Slàinte Slàinte
 • การออกเสียง : dubh dubh
 • การออกเสียง : chridhe chridhe
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : mo mo
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : saorsa saorsa
 • การออกเสียง : Bunnahabhain Bunnahabhain
 • การออกเสียง : aon aon
 • การออกเสียง : glas glas
 • การออกเสียง : sin sin
 • การออกเสียง : Taoiseach Taoiseach
 • การออกเสียง : air air
 • การออกเสียง : Caol Ila Caol Ila
 • การออกเสียง : baile baile
 • การออกเสียง : sgian-dubh sgian-dubh
 • การออกเสียง : leannan leannan
 • การออกเสียง : fear fear
 • การออกเสียง : fáilte fáilte
 • การออกเสียง : abhainn abhainn
 • การออกเสียง : taigh taigh
 • การออกเสียง : leabhar leabhar
 • การออกเสียง : cèilidh cèilidh
 • การออกเสียง : Chaol Ghleann Chaol Ghleann
 • การออกเสียง : uisge-beatha uisge-beatha
 • การออกเสียง : Madainn mhath Madainn mhath
 • การออกเสียง : Slàinte mhath! Slàinte mhath!
 • การออกเสียง : fraoch fraoch
 • การออกเสียง : aisling aisling
 • การออกเสียง : ruadh ruadh
 • การออกเสียง : dearg dearg
 • การออกเสียง : Dha Dha
 • การออกเสียง : Siobhan Siobhan
 • การออกเสียง : each each
 • การออกเสียง : goodbye goodbye
 • การออกเสียง : naoi naoi
 • การออกเสียง : ceann ceann
 • การออกเสียง : seanair seanair
 • การออกเสียง : Oidhche mhath Oidhche mhath
 • การออกเสียง : Donnchadh Donnchadh
 • การออกเสียง : uisge uisge
 • การออกเสียง : Iain Iain
 • การออกเสียง : Fàilte Fàilte
 • การออกเสียง : agus agus
 • การออกเสียง : bean bean
 • การออกเสียง : ma ma
 • การออกเสียง : airgead airgead
 • การออกเสียง : talamh talamh
 • การออกเสียง : seanmhair seanmhair
 • การออกเสียง : gealach gealach
 • การออกเสียง : ciamar a tha thu ciamar a tha thu
 • การออกเสียง : beag beag
 • การออกเสียง : cnoc cnoc
 • การออกเสียง : duine duine
 • การออกเสียง : cridhe cridhe
 • การออกเสียง : taibhse taibhse
 • การออกเสียง : Fionn Fionn
 • การออกเสียง : beinn beinn
 • การออกเสียง : port port
 • การออกเสียง : long long
 • การออกเสียง : mo ghràidh mo ghràidh
 • การออกเสียง : A' Chuith-raing (Quiraing) A' Chuith-raing (Quiraing)
 • การออกเสียง : sealgair sealgair
 • การออกเสียง : Alba an Aigh Alba an Aigh
 • การออกเสียง : Cairdeas Cairdeas
 • การออกเสียง : gaoth gaoth
 • การออกเสียง : Lachlan Lachlan
 • การออกเสียง : coille coille
 • การออกเสียง : a charaid a charaid
 • การออกเสียง : A bheil Gàidhlig agaibh? A bheil Gàidhlig agaibh?
 • การออกเสียง : Teine Teine
 • การออกเสียง : Ann Ann
 • การออกเสียง : Obar Dheathain Obar Dheathain
 • การออกเสียง : saor saor
 • การออกเสียง : bruadarach bruadarach
 • การออกเสียง : bòidheach bòidheach
 • การออกเสียง : Póg mo thóin Póg mo thóin
 • การออกเสียง : daoine daoine
 • การออกเสียง : Bruichladdich Bruichladdich
 • การออกเสียง : Mairead Mairead
 • การออกเสียง : madadh-allaidh madadh-allaidh
 • การออกเสียง : Port Ruighe Port Ruighe