ฟรีสแลนด์เวสเทิร์คู่มือการออกเสียง

[Frysk]

สมัครเพื่อ ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 39
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.031
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 349
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด