พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฟรีสแลนด์เวสเทิร์

[Frysk]

ติดตามการออกเสียงภาษาฟรีสแลนด์เวสเทิร์

 • จำนวนผู้พูด: 500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 41
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.028
 • คำที่รอการออกเสียง: 356
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า fierljeppen fierljeppen
 • การออกเสียงคำว่า Ljouwert Ljouwert
 • การออกเสียงคำว่า masinegewear masinegewear
 • การออกเสียงคำว่า Sûker Sûker
 • การออกเสียงคำว่า jier jier
 • การออกเสียงคำว่า fjouwer fjouwer
 • การออกเสียงคำว่า guozzen guozzen
 • การออกเสียงคำว่า hûn hûn
 • การออกเสียงคำว่า iis iis
 • การออกเสียงคำว่า jild jild

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Aldgillis Aldgillis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hettinga Hettinga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Figebeam Figebeam
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aigburth aigburth
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jiskefet jiskefet
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fryk Fryk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า par par
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า by by
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า baan baan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Maat Maat

ดูทั้งหมด