พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฟรีเซียตะวันตก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฟรีเซียตะวันตก

ภาษาฟรีเซียตะวันตก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : mei mei
  • การออกเสียง : letter letter
  • การออกเสียง : pear pear
  • การออกเสียง : read read
  • การออกเสียง : better better
  • การออกเสียง : belle belle
  • การออกเสียง : tank tank
  • การออกเสียง : board board
  • การออกเสียง : ek ek
  • การออกเสียง : goes goes

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฟรีเซียตะวันตกใช่ไหม