พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฟรีเซียตะวันตก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฟรีเซียตะวันตก

ภาษาฟรีเซียตะวันตก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : mei mei
  • การออกเสียง : letter letter
  • การออกเสียง : better better
  • การออกเสียง : pear pear
  • การออกเสียง : loft loft
  • การออกเสียง : heard heard
  • การออกเสียง : belle belle
  • การออกเสียง : goes goes
  • การออกเสียง : foet foet
  • การออกเสียง : tiger tiger

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฟรีเซียตะวันตกใช่ไหม