ภาษา: ฟรูแลน [Furlan]

กลับไปยังฟรูแลน

 • การออกเสียง : Julie Julie
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : jo jo
 • การออกเสียง : Avril Avril
 • การออกเสียง : mai mai
 • การออกเสียง : more more
 • การออกเสียง : blanc blanc
 • การออกเสียง : mandi mandi
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : cjaval cjaval
 • การออกเสียง : lune lune
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : von von
 • การออกเสียง : fier fier
 • การออกเสียง : Triest Triest
 • การออกเสียง : cjavre cjavre
 • การออกเสียง : bison bison
 • การออกเสียง : braç braç
 • การออกเสียง : glace glace
 • การออกเสียง : tren tren
 • การออกเสียง : cjase cjase
 • การออกเสียง : muse muse
 • การออกเสียง : Cormons Cormons
 • การออกเสียง : balon balon
 • การออกเสียง : aur aur
 • การออกเสียง : Cite Cite
 • การออกเสียง : tè
 • การออกเสียง : Biel Biel
 • การออกเสียง : UE UE
 • การออกเสียง : mus mus
 • การออกเสียง : FARC FARC
 • การออกเสียง : piçul piçul
 • การออกเสียง : ducj ducj
 • การออกเสียง : vivi vivi
 • การออกเสียง : Furlan Furlan
 • การออกเสียง : març març
 • การออกเสียง : frico frico
 • การออกเสียง : cai cai
 • การออกเสียง : vonde vonde
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : barbe barbe
 • การออกเสียง : fotografie fotografie
 • การออกเสียง : archeologie archeologie
 • การออกเสียง : libri libri
 • การออกเสียง : Agne Agne
 • การออกเสียง : mangjâ mangjâ
 • การออกเสียง : cjamp cjamp
 • การออกเสียง : scjaipule scjaipule
 • การออกเสียง : ton ton
 • การออกเสียง : gjelos gjelos
 • การออกเสียง : industrie industrie
 • การออกเสียง : Cividât Cividât
 • การออกเสียง : Friûl Friûl
 • การออกเสียง : fradi fradi
 • การออกเสียง : cinc cinc
 • การออกเสียง : Gjat Gjat
 • การออกเสียง : cjarsons cjarsons
 • การออกเสียง : barbuç barbuç
 • การออกเสียง : democrazie democrazie
 • การออกเสียง : agnel agnel
 • การออกเสียง : ragn ragn
 • การออกเสียง : piçocje piçocje
 • การออกเสียง : frêt frêt
 • การออกเสียง : zebre zebre
 • การออกเสียง : cjastron cjastron
 • การออกเสียง : cusine cusine
 • การออกเสียง : musiche musiche
 • การออกเสียง : piron piron
 • การออกเสียง : urtiçon urtiçon
 • การออกเสียง : Gjapon Gjapon
 • การออกเสียง : Aghe Aghe
 • การออกเสียง : femine femine
 • การออกเสียง : cjan cjan
 • การออกเสียง : bevi bevi
 • การออกเสียง : joibe joibe
 • การออกเสียง : Gurize Gurize
 • การออกเสียง : Cjampfuarmit Cjampfuarmit
 • การออกเสียง : bocje bocje
 • การออกเสียง : enciclopedie enciclopedie
 • การออกเสียง : zilugne zilugne
 • การออกเสียง : claud claud
 • การออกเสียง : vierte vierte
 • การออกเสียง : leterature leterature
 • การออกเสียง : boe boe
 • การออกเสียง : cjadree cjadree
 • การออกเสียง : vidiel vidiel
 • การออกเสียง : vot vot
 • การออกเสียง : neri neri
 • การออกเสียง : alumini alumini
 • การออกเสียง : lunis lunis