พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโปรวองซ์

[Arpitan]

ติดตามการออกเสียงภาษาโปรวองซ์

 • จำนวนผู้พูด: 77.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 20
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 649
 • คำที่รอการออกเสียง: 194
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า accettàble accettàble
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า queue queue
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mamaw mamaw
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Les Caillols Les Caillols
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pierre Vaudès Pierre Vaudès
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jeudi jeudi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า brènva brènva
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า âda âda
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า arréndjâ arréndjâ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anta Anta

ดูทั้งหมด