โปรวองซ์คู่มือการออกเสียง

[Arpitan]

สมัครเพื่อ โปรวองซ์ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 575
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 201
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ queue queue
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mamaw mamaw
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rampine rampine
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Les Caillols Les Caillols
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Pierre Vaudès Pierre Vaudès
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jeudi jeudi
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ brènva brènva
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ âda âda
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ arréndjâ arréndjâ
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Anta Anta

ดูทั้งหมด