ภาษา: โปรวองซ์ [Arpitan]

กลับไปยังโปรวองซ์

 • การออกเสียง : J'ai faim J'ai faim
 • การออกเสียง : boton d'or boton d'or
 • การออกเสียง : reterià reterià
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : vert vert
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : Peuterey Peuterey
 • การออกเสียง : sucre sucre
 • การออกเสียง : sommelier sommelier
 • การออกเสียง : â â
 • การออกเสียง : Lyon Lyon
 • การออกเสียง : uit uit
 • การออกเสียง : diot diot
 • การออกเสียง : ciupplìiye ciupplìiye
 • การออกเสียง : Sant-Estève Sant-Estève
 • การออกเสียง : remuscéye remuscéye
 • การออกเสียง : Lillaz Lillaz
 • การออกเสียง : sétte étt'igle sétte étt'igle
 • การออกเสียง : ruine ruine
 • การออกเสียง : teye teye
 • การออกเสียง : resive resive
 • การออกเสียง : recchitre recchitre
 • การออกเสียง : abbàttre abbàttre
 • การออกเสียง : verdéiye verdéiye
 • การออกเสียง : vivre vivre
 • การออกเสียง : Chypre Chypre
 • การออกเสียง : rén rén
 • การออกเสียง : Tèrra Tèrra
 • การออกเสียง : trése trése
 • การออกเสียง : repprin repprin
 • การออกเสียง : sya sya
 • การออกเสียง : siya siya
 • การออกเสียง : tenta tenta
 • การออกเสียง : Toche Toche
 • การออกเสียง : travaglie travaglie
 • การออกเสียง : ajiéia ajiéia
 • การออกเสียง : téte téte
 • การออกเสียง : reccuordre reccuordre
 • การออกเสียง : strèn strèn
 • การออกเสียง : Rugne Rugne
 • การออกเสียง : sire sire
 • การออกเสียง : Seccìye Seccìye
 • การออกเสียง : tagliye tagliye
 • การออกเสียง : vu vu
 • การออกเสียง : venunt venunt
 • การออกเสียง : Salaue Salaue
 • การออกเสียง : yenisce yenisce
 • การออกเสียง : straye straye
 • การออกเสียง : turmiéce turmiéce
 • การออกเสียง : fanne fanne
 • การออกเสียง : undelà undelà
 • การออกเสียง : uréglie uréglie
 • การออกเสียง : va va
 • การออกเสียง : Sangiuan Sangiuan
 • การออกเสียง : pòrde pòrde
 • การออกเสียง : abelettà abelettà
 • การออกเสียง : ciuà ciuà
 • การออกเสียง : rattisce rattisce
 • การออกเสียง : Serviye Serviye
 • การออกเสียง : rachyamméye rachyamméye
 • การออกเสียง : Runfiéye Runfiéye
 • การออกเสียง : reccote reccote
 • การออกเสียง : tucciye tucciye
 • การออกเสียง : lo su i mancunte pa lo su i mancunte pa
 • การออกเสียง : Tèndre Tèndre
 • การออกเสียง : reccèrne reccèrne
 • การออกเสียง : sò
 • การออกเสียง : rennuglie rennuglie
 • การออกเสียง : vén vén
 • การออกเสียง : Sessantayne Sessantayne
 • การออกเสียง : savéglie savéglie
 • การออกเสียง : vére vére
 • การออกเสียง : abbulà abbulà
 • การออกเสียง : héglia héglia
 • การออกเสียง : triye triye
 • การออกเสียง : tra tra
 • การออกเสียง : Semménze Semménze
 • การออกเสียง : séc séc
 • การออกเสียง : sése sése
 • การออกเสียง : dammage dammage
 • การออกเสียง : varì varì
 • การออกเสียง : delunne delunne
 • การออกเสียง : sela sela
 • การออกเสียง : avrìje avrìje
 • การออกเสียง : satre satre
 • การออกเสียง : utà utà
 • การออกเสียง : venchitte venchitte
 • การออกเสียง : gelìnne gelìnne
 • การออกเสียง : Sentenà Sentenà
 • การออกเสียง : rase rase