ภาษา: ภาษาเปอร์เซีย [پارسی]

กลับไปยังภาษาเปอร์เซีย

 • การออกเสียง : سلام سلام
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : موزه لوور موزه لوور
 • การออกเสียง : عشق عشق
 • การออกเสียง : Tehran Tehran
 • การออกเสียง : قلب قلب
 • การออกเสียง : خداحافظ خداحافظ
 • การออกเสียง : الوهیت الوهیت
 • การออกเสียง : فارسی فارسی
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : سلبریتی سلبریتی
 • การออกเสียง : ممنون ممنون
 • การออกเสียง : من من
 • การออกเสียง : ببخشید ببخشید
 • การออกเสียง : طیب خاطر طیب خاطر
 • การออกเสียง : عناب عناب
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : زرافه زرافه
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : آتلیه آتلیه
 • การออกเสียง : و و
 • การออกเสียง : good good
 • การออกเสียง : سووشون سووشون
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : موصی موصی
 • การออกเสียง : آسمان آسمان
 • การออกเสียง : لطفا لطفا
 • การออกเสียง : جمهوری جمهوری
 • การออกเสียง : علی ایحال علی ایحال
 • การออกเสียง : دوست دوست
 • การออกเสียง : Iran Iran
 • การออกเสียง : آب آب
 • การออกเสียง : چطوری؟ چطوری؟
 • การออกเสียง : ایران ایران
 • การออกเสียง : محمد محمد
 • การออกเสียง : دو دو
 • การออกเสียง : متمول متمول
 • การออกเสียง : بهار بهار
 • การออกเสียง : قرمز قرمز
 • การออกเสียง : خبره خبره
 • การออกเสียง : سكسكه سكسكه
 • การออกเสียง : فلافل فلافل
 • การออกเสียง : متاسفم متاسفم
 • การออกเสียง : چشم چشم
 • การออกเสียง : دوستت دارم دوستت دارم
 • การออกเสียง : روبدوشامبر روبدوشامبر
 • การออกเสียง : آیلتس آیلتس
 • การออกเสียง : سر سر
 • การออกเสียง : مترصد بودن مترصد بودن
 • การออกเสียง : مصر مصر
 • การออกเสียง : استامینوفن استامینوفن
 • การออกเสียง : بابا بابا
 • การออกเสียง : نه نه
 • การออกเสียง : به به
 • การออกเสียง : فرودگاه فرودگاه
 • การออกเสียง : تبیین تبیین
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : مسجد مسجد
 • การออกเสียง : سترگ سترگ
 • การออกเสียง : خدا خدا
 • การออกเสียง : نارنجی نارنجی
 • การออกเสียง : خوشبختم خوشبختم
 • การออกเสียง : زیبا زیبا
 • การออกเสียง : ربدوشامبر ربدوشامبر
 • การออกเสียง : زوال زوال
 • การออกเสียง : کس کس
 • การออกเสียง : عنوان عنوان
 • การออกเสียง : دست دست
 • การออกเสียง : اعوجاج اعوجاج
 • การออกเสียง : مضرات مضرات
 • การออกเสียง : وجدان وجدان
 • การออกเสียง : جان جان
 • การออกเสียง : ناخن ناخن
 • การออกเสียง : استکهلم استکهلم
 • การออกเสียง : شکم شکم
 • การออกเสียง : قورباغه قورباغه
 • การออกเสียง : خورشید خورشید
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : عدول عدول
 • การออกเสียง : کوروش کوروش
 • การออกเสียง : قیمومت قیمومت
 • การออกเสียง : بعد بعد
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : شهر شهر
 • การออกเสียง : مرگ مرگ
 • การออกเสียง : کون کون