พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเอสโตเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเอสโตเนีย

ภาษาเอสโตเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Jah Jah
  • การออกเสียง : Tallinn Tallinn
  • การออกเสียง : soe soe
  • การออกเสียง : Noor Noor
  • การออกเสียง : Anne Anne
  • การออกเสียง : Kate Kate
  • การออกเสียง : Pete Pete
  • การออกเสียง : Björn Björn
  • การออกเสียง : homme homme
  • การออกเสียง : Toom Toom

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเอสโตเนียใช่ไหม