พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเอสโตเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเอสโตเนีย

ภาษาเอสโตเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Tallinn Tallinn
  • การออกเสียง : Jah Jah
  • การออกเสียง : Noor Noor
  • การออกเสียง : Leicester Leicester
  • การออกเสียง : all all
  • การออกเสียง : õ õ
  • การออกเสียง : Eduard Eduard
  • การออกเสียง : Seal Seal
  • การออกเสียง : ava ava
  • การออกเสียง : homme homme

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเอสโตเนียใช่ไหม