ภาษา: ภาษาเอสโตเนีย [Eesti]

กลับไปยังภาษาเอสโตเนีย

 • การออกเสียง : Jah Jah
 • การออกเสียง : Tallinn Tallinn
 • การออกเสียง : Noor Noor
 • การออกเสียง : soe soe
 • การออกเสียง : Anne Anne
 • การออกเสียง : Kate Kate
 • การออกเสียง : Pete Pete
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : homme homme
 • การออกเสียง : Toom Toom
 • การออกเสียง : Moscow Moscow
 • การออกเสียง : Leicester Leicester
 • การออกเสียง : Eduard Eduard
 • การออกเสียง : mina mina
 • การออกเสียง : Jaan Jaan
 • การออกเสียง : Lexus Lexus
 • การออกเสียง : ava ava
 • การออกเสียง : all all
 • การออกเสียง : õ õ
 • การออกเสียง : lumine lumine
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : Seal Seal
 • การออกเสียง : tere tere
 • การออกเสียง : kui kui
 • การออกเสียง : rong rong
 • การออกเสียง : ei ei
 • การออกเสียง : Henry Henry
 • การออกเสียง : Taiwan Taiwan
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : ü ü
 • การออกเสียง : ott ott
 • การออกเสียง : Saab Saab
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : Eveline Eveline
 • การออกเสียง : Saturn Saturn
 • การออกเสียง : ka ka
 • การออกเสียง : Aine Aine
 • การออกเสียง : aa aa
 • การออกเสียง : r r
 • การออกเสียง : Q Q
 • การออกเสียง : kask kask
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : saad saad
 • การออกเสียง : Luisa Luisa
 • การออกเสียง : rain rain
 • การออกเสียง : Devon Devon
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : Tristan Tristan
 • การออกเสียง : aia aia
 • การออกเสียง : kaer kaer
 • การออกเสียง : Anton Anton
 • การออกเสียง : Sai Sai
 • การออกเสียง : vana vana
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : valdus valdus
 • การออกเสียง : padi padi
 • การออกเสียง : Terje Terje
 • การออกเสียง : Pune Pune
 • การออกเสียง : Agnes Agnes
 • การออกเสียง : lai lai
 • การออกเสียง : vesi vesi
 • การออกเสียง : kamin kamin
 • การออกเสียง : muffin muffin
 • การออกเสียง : pann pann
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : laut laut
 • การออกเสียง : Marika Marika
 • การออกเสียง : Rwanda Rwanda
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : noot noot
 • การออกเสียง : tube tube
 • การออกเสียง : Kalle Kalle
 • การออกเสียง : anti anti
 • การออกเสียง : Lille Lille
 • การออกเสียง : ä ä
 • การออกเสียง : Laine Laine
 • การออกเสียง : eri eri
 • การออกเสียง : soo soo
 • การออกเสียง : vili vili
 • การออกเสียง : Katowice Katowice
 • การออกเสียง : India India
 • การออกเสียง : Nina Nina
 • การออกเสียง : Heinrich Heinrich
 • การออกเสียง : Malta Malta
 • การออกเสียง : Ole Ole
 • การออกเสียง : ravi ravi
 • การออกเสียง : Nigel Nigel