ภาษา: สเปน [Español]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า Despestañar Despestañar
 • การออกเสียงคำว่า ¡Oh, Zeus! ¡Oh, Zeus!
 • การออกเสียงคำว่า Fieltrar Fieltrar
 • การออกเสียงคำว่า desayunaremos desayunaremos
 • การออกเสียงคำว่า enorgullecerme enorgullecerme
 • การออกเสียงคำว่า apuestes apuestes
 • การออกเสียงคำว่า apostaba apostaba
 • การออกเสียงคำว่า apostabas apostabas
 • การออกเสียงคำว่า apostaban apostaban
 • การออกเสียงคำว่า apostabais apostabais
 • การออกเสียงคำว่า ganándome ganándome
 • การออกเสียงคำว่า ganándote ganándote
 • การออกเสียงคำว่า ganándonos ganándonos
 • การออกเสียงคำว่า ganases ganases
 • การออกเสียงคำว่า ganarías ganarías
 • การออกเสียงคำว่า ganaríais ganaríais
 • การออกเสียงคำว่า ganaseis ganaseis
 • การออกเสียงคำว่า apostamos apostamos
 • การออกเสียงคำว่า apostaron apostaron
 • การออกเสียงคำว่า apostaría apostaría
 • การออกเสียงคำว่า enorgullecidas enorgullecidas
 • การออกเสียงคำว่า ganaríamos ganaríamos
 • การออกเสียงคำว่า encontrases encontrases
 • การออกเสียงคำว่า encontrándome encontrándome
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndolos vendiéndolos
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndola vendiéndola
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndote vendiéndote
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndose vendiéndose
 • การออกเสียงคำว่า apostarás apostarás
 • การออกเสียงคำว่า apostéis apostéis
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndonos vendiéndonos
 • การออกเสียงคำว่า encontrásemos encontrásemos
 • การออกเสียงคำว่า ganándose ganándose
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndome vendiéndome
 • การออกเสียงคำว่า apostaréis apostaréis
 • การออกเสียงคำว่า apostarán apostarán
 • การออกเสียงคำว่า apostases apostases
 • การออกเสียงคำว่า apostase apostase
 • การออกเสียงคำว่า apostarlo apostarlo
 • การออกเสียงคำว่า apostarlos apostarlos
 • การออกเสียงคำว่า apostarlas apostarlas
 • การออกเสียงคำว่า apostarla apostarla
 • การออกเสียงคำว่า encontrarlos encontrarlos
 • การออกเสียงคำว่า venderlos venderlos
 • การออกเสียงคำว่า venderlo venderlo
 • การออกเสียงคำว่า venderlas venderlas
 • การออกเสียงคำว่า venderla venderla
 • การออกเสียงคำว่า apostábamos apostábamos
 • การออกเสียงคำว่า identificases identificases
 • การออกเสียงคำว่า identificase identificase
 • การออกเสียงคำว่า identificaréis identificaréis
 • การออกเสียงคำว่า identificaseis identificaseis
 • การออกเสียงคำว่า identificaras identificaras
 • การออกเสียงคำว่า identificaran identificaran
 • การออกเสียงคำว่า identificaremos identificaremos
 • การออกเสียงคำว่า identificarían identificarían
 • การออกเสียงคำว่า identificaríais identificaríais
 • การออกเสียงคำว่า identificáramos identificáramos
 • การออกเสียงคำว่า identificarais identificarais
 • การออกเสียงคำว่า identificaron identificaron
 • การออกเสียงคำว่า identificaba identificaba
 • การออกเสียงคำว่า identificaban identificaban
 • การออกเสียงคำว่า ganase ganase
 • การออกเสียงคำว่า ganasen ganasen
 • การออกเสียงคำว่า ganásemos ganásemos
 • การออกเสียงคำว่า ganarlo ganarlo
 • การออกเสียงคำว่า ganarla ganarla
 • การออกเสียงคำว่า ganarlos ganarlos
 • การออกเสียงคำว่า ganarlas ganarlas
 • การออกเสียงคำว่า vendiéndolas vendiéndolas
 • การออกเสียงคำว่า identificaste identificaste
 • การออกเสียงคำว่า identificasteis identificasteis
 • การออกเสียงคำว่า encontrándote encontrándote
 • การออกเสียงคำว่า encontrándonos encontrándonos
 • การออกเสียงคำว่า encontrase encontrase
 • การออกเสียงคำว่า encontrasen encontrasen
 • การออกเสียงคำว่า identificásemos identificásemos
 • การออกเสียงคำว่า identificó identificó
 • การออกเสียงคำว่า encontraseis encontraseis
 • การออกเสียงคำว่า encontraríais encontraríais
 • การออกเสียงคำว่า identificabas identificabas
 • การออกเสียงคำว่า identificasen identificasen
 • การออกเสียงคำว่า identificaríamos identificaríamos
 • การออกเสียงคำว่า identifiqué identifiqué
 • การออกเสียงคำว่า identificabais identificabais
 • การออกเสียงคำว่า identificábamos identificábamos
 • การออกเสียงคำว่า identificándolo identificándolo
 • การออกเสียงคำว่า identificándolas identificándolas
 • การออกเสียงคำว่า identificándolos identificándolos
 • การออกเสียงคำว่า identificándola identificándola