ภาษา: ภาษาสเปน [Español]

กลับไปยังภาษาสเปน

 • การออกเสียง : Desigual Desigual
 • การออกเสียง : hola hola
 • การออกเสียง : Juan Juan
 • การออกเสียง : jalapeño jalapeño
 • การออกเสียง : México México
 • การออกเสียง : paella paella
 • การออกเสียง : Bershka Bershka
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : Madrid Madrid
 • การออกเสียง : Día de los Muertos Día de los Muertos
 • การออกเสียง : junta junta
 • การออกเสียง : Che Guevara Che Guevara
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : Jorge Jorge
 • การออกเสียง : señorita señorita
 • การออกเสียง : amarillo amarillo
 • การออกเสียง : Balenciaga Balenciaga
 • การออกเสียง : José José
 • การออกเสียง : Chile Chile
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : gracias gracias
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : carpe diem carpe diem
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : que que
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : tequila tequila
 • การออกเสียง : Ecuador Ecuador
 • การออกเสียง : mango mango
 • การออกเสียง : Fila Fila
 • การออกเสียง : Chipotle Chipotle
 • การออกเสียง : querido querido
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : Buenos Aires Buenos Aires
 • การออกเสียง : mojito mojito
 • การออกเสียง : Violeta Violeta
 • การออกเสียง : Sevilla Sevilla
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : jueves jueves
 • การออกเสียง : Xavier Xavier
 • การออกเสียง : once once
 • การออกเสียง : Israel Israel
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : Sergio Sergio
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : Rioja Rioja
 • การออกเสียง : maestro maestro
 • การออกเสียง : hijo de puta hijo de puta
 • การออกเสียง : duende duende
 • การออกเสียง : chinita chinita
 • การออกเสียง : ir ir
 • การออกเสียง : España España
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : Quechua Quechua
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : blanco blanco
 • การออกเสียง : piñata piñata
 • การออกเสียง : Leo Leo
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : ángel ángel
 • การออกเสียง : grande grande
 • การออกเสียง : Pablo Pablo
 • การออกเสียง : Bella Bella
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : quinceañera quinceañera
 • การออกเสียง : Suavecito Suavecito
 • การออกเสียง : Ella Ella
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : julio julio
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : pollo pollo
 • การออกเสียง : Dan Dan
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : te quiero mucho te quiero mucho
 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : mujer mujer

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : Atahualpa Yupanqui Atahualpa Yupanqui
 • การออกเสียง : flechazo flechazo
 • การออกเสียง : oa oa
 • การออกเสียง : besos besos