ภาษา: ภาษาเอสเปรันโต [Esperanto]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : tomato tomato
 • การออกเสียง : esperanto esperanto
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : ne ne
 • การออกเสียง : 1984 1984
 • การออกเสียง : hola hola
 • การออกเสียง : Volkswagen Volkswagen
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : julio julio
 • การออกเสียง : vi vi
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : mi mi
 • การออกเสียง : Hyundai Hyundai
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Mercedes-Benz Mercedes-Benz
 • การออกเสียง : Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : la la
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : Kia Kia
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : Kaj Kaj
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : bebo bebo
 • การออกเสียง : Chevrolet Chevrolet
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : estas estas
 • การออกเสียง : Audi Audi
 • การออกเสียง : vera vera
 • การออกเสียง : Mazda Mazda
 • การออกเสียง : Saluton Saluton
 • การออกเสียง : Levi Levi
 • การออกเสียง : Mi ne parolas Esperanton Mi ne parolas Esperanton
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : B B
 • การออกเสียง : Subaru Subaru
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : li li
 • การออกเสียง : bela bela
 • การออกเสียง : 1998 1998
 • การออกเสียง : Barbara Barbara
 • การออกเสียง : Kiel Kiel
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : knabo knabo
 • การออกเสียง : Prometeo Prometeo
 • การออกเสียง : Jaguar Jaguar
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : magenta magenta
 • การออกเสียง : Oslo Oslo
 • การออกเสียง : sur sur
 • การออกเสียง : plus plus
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : Sarajevo Sarajevo
 • การออกเสียง : libro libro
 • การออกเสียง : ni ni
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : Ferrari Ferrari
 • การออกเสียง : Thomas Thomas
 • การออกเสียง : Iris Iris
 • การออกเสียง : 1990 1990
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : Iam Iam
 • การออกเสียง : Mi amas vin Mi amas vin
 • การออกเสียง : scii scii
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : tien tien
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : Toyota Toyota
 • การออกเสียง : Lexus Lexus
 • การออกเสียง : Lamborghini Lamborghini
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 1999 1999
 • การออกเสียง : 22 22
 • การออกเสียง : Egiptologio Egiptologio
 • การออกเสียง : viro viro
 • การออกเสียง : 15 15

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : smeraldo smeraldo