ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : graduated graduated
 • การออกเสียง : thought thought
 • การออกเสียง : tomato tomato
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : schedule schedule
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : three three
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : Calvin Klein Calvin Klein
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : bought bought
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : little little
 • การออกเสียง : world world
 • การออกเสียง : mountain mountain
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : caught caught
 • การออกเสียง : literature literature
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : can't can't
 • การออกเสียง : girl girl
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
 • การออกเสียง : Kindergarten Kindergarten
 • การออกเสียง : heart heart
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : onion onion
 • การออกเสียง : bottle bottle
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : turtle turtle
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : that that
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : although although
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : vehicle vehicle
 • การออกเสียง : really really
 • การออกเสียง : squirrel squirrel
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : favourite favourite
 • การออกเสียง : ain't ain't
 • การออกเสียง : aunt aunt
 • การออกเสียง : mirror mirror
 • การออกเสียง : foreign foreign
 • การออกเสียง : your your
 • การออกเสียง : thank you thank you
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : Apple Apple
 • การออกเสียง : towel towel
 • การออกเสียง : enough enough
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : route route
 • การออกเสียง : language language
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : while while
 • การออกเสียง : or or
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : shrimp shrimp
 • การออกเสียง : advertisement advertisement
 • การออกเสียง : though though
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : don't don't

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : bachelor's degree bachelor's degree
 • การออกเสียง : cold brew cold brew
 • การออกเสียง : scratch scratch
 • การออกเสียง : had had
 • การออกเสียง : pineapples pineapples
 • การออกเสียง : Bridgerton Bridgerton
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : instrument instrument
 • การออกเสียง : forgotten forgotten
 • การออกเสียง : cruel cruel
 • การออกเสียง : without without
 • การออกเสียง : didn't didn't
 • การออกเสียง : mileage mileage
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary
 • การออกเสียง : chrysalis chrysalis
 • การออกเสียง : watched watched
 • การออกเสียง : terk terk
 • การออกเสียง : petite petite
 • การออกเสียง : wanna wanna
 • การออกเสียง : favorable favorable
 • การออกเสียง : spoken spoken
 • การออกเสียง : wrote wrote
 • การออกเสียง : quail quail
 • การออกเสียง : teaches teaches
 • การออกเสียง : Thomas Thomas
 • การออกเสียง : 2021 2021
 • การออกเสียง : Titleist Titleist
 • การออกเสียง : KAWS KAWS
 • การออกเสียง : Citrobacter Freundii Citrobacter Freundii
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : studying studying
 • การออกเสียง : whale whale
 • การออกเสียง : Agreed! Agreed!
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : find find
 • การออกเสียง : fish fish
 • การออกเสียง : ArcelorMittal ArcelorMittal
 • การออกเสียง : agreed agreed
 • การออกเสียง : Chief Executive Officer Chief Executive Officer
 • การออกเสียง : first of all first of all
 • การออกเสียง : swab swab
 • การออกเสียง : growth growth
 • การออกเสียง : general and administrative expenses general and administrative expenses
 • การออกเสียง : Dsquared2 Dsquared2
 • การออกเสียง : it’s it’s
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : found found
 • การออกเสียง : trepidation trepidation
 • การออกเสียง : Saint Louis Saint Louis
 • การออกเสียง : especially especially
 • การออกเสียง : reflected reflected
 • การออกเสียง : seven seven
 • การออกเสียง : obstacle obstacle
 • การออกเสียง : My girlfriend works in administrative law. My girlfriend works in administrative law.
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : hungry hungry
 • การออกเสียง : attract attract
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : forehead forehead
 • การออกเสียง : Quetzalcoatlus Quetzalcoatlus
 • การออกเสียง : aren't aren't
 • การออกเสียง : hierarchy hierarchy
 • การออกเสียง : ride ride
 • การออกเสียง : cooperative learning cooperative learning
 • การออกเสียง : five five
 • การออกเสียง : encouraging encouraging
 • การออกเสียง : rambutan rambutan
 • การออกเสียง : sock sock
 • การออกเสียง : iridocyclitis iridocyclitis
 • การออกเสียง : orchiectomy orchiectomy
 • การออกเสียง : think think
 • การออกเสียง : valuable valuable
 • การออกเสียง : fingers fingers
 • การออกเสียง : animalia animalia
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem
 • การออกเสียง : turk turk
 • การออกเสียง : false false
 • การออกเสียง : triathlon triathlon
 • การออกเสียง : Padauk Padauk
 • การออกเสียง : Britain Britain
 • การออกเสียง : Daphne Daphne
 • การออกเสียง : stay stay
 • การออกเสียง : passage passage
 • การออกเสียง : reserve reserve
 • การออกเสียง : qualification qualification
 • การออกเสียง : newt newt
 • การออกเสียง : life life
 • การออกเสียง : ache ache
 • การออกเสียง : vertebrae vertebrae
 • การออกเสียง : career career