ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : graduated graduated
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : thought thought
 • การออกเสียง : tomato tomato
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : schedule schedule
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : three three
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : bought bought
 • การออกเสียง : Calvin Klein Calvin Klein
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : little little
 • การออกเสียง : world world
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : literature literature
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : mountain mountain
 • การออกเสียง : Kindergarten Kindergarten
 • การออกเสียง : can't can't
 • การออกเสียง : girl girl
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : heart heart
 • การออกเสียง : caught caught
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : bottle bottle
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : onion onion
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : turtle turtle
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : foreign foreign
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : mirror mirror
 • การออกเสียง : really really
 • การออกเสียง : your your
 • การออกเสียง : favourite favourite
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : vehicle vehicle
 • การออกเสียง : towel towel
 • การออกเสียง : aunt aunt
 • การออกเสียง : squirrel squirrel
 • การออกเสียง : ain't ain't
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : although although
 • การออกเสียง : that that
 • การออกเสียง : enough enough
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : shrimp shrimp
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : comfortable comfortable
 • การออกเสียง : Apple Apple
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : while while
 • การออกเสียง : route route
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : currently currently
 • การออกเสียง : beautiful beautiful
 • การออกเสียง : fragile fragile
 • การออกเสียง : castle castle
 • การออกเสียง : dance dance
 • การออกเสียง : strategic strategic

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : heist heist
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
 • การออกเสียง : shield shield
 • การออกเสียง : hand sanitizer hand sanitizer
 • การออกเสียง : The police caught the plotter behind the bank heist The police caught the plotter behind the bank heist
 • การออกเสียง : vicious vicious
 • การออกเสียง : Accuweather Accuweather
 • การออกเสียง : erect erect
 • การออกเสียง : Queen Elizabeth II Queen Elizabeth II
 • การออกเสียง : distance distance
 • การออกเสียง : Eyam Eyam
 • การออกเสียง : Coil Coil
 • การออกเสียง : oven oven
 • การออกเสียง : The movie Ocean's Eleven is about a group of criminals attempting to pull off the biggest heist in history The movie Ocean's Eleven is about a group of criminals attempting to pull off the biggest heist in history
 • การออกเสียง : quarantine quarantine
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : diabetes mellitus diabetes mellitus
 • การออกเสียง : encourage encourage
 • การออกเสียง : protest protest
 • การออกเสียง : crayons crayons
 • การออกเสียง : glide glide
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : circus circus
 • การออกเสียง : delivery delivery
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : savage savage
 • การออกเสียง : rule rule
 • การออกเสียง : Sid Vicious Sid Vicious
 • การออกเสียง : phlegm phlegm
 • การออกเสียง : time time
 • การออกเสียง : dishes dishes
 • การออกเสียง : University of Notre Dame University of Notre Dame
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : Dupuytren's contracture Dupuytren's contracture
 • การออกเสียง : salt salt
 • การออกเสียง : specifically specifically
 • การออกเสียง : Acuvue Acuvue
 • การออกเสียง : average average
 • การออกเสียง : effleurage effleurage
 • การออกเสียง : accreditation accreditation
 • การออกเสียง : briquette briquette
 • การออกเสียง : legislature legislature
 • การออกเสียง : sonically sonically
 • การออกเสียง : rest in peace rest in peace
 • การออกเสียง : Behance Behance
 • การออกเสียง : vicious circle vicious circle
 • การออกเสียง : tooth tooth
 • การออกเสียง : force force
 • การออกเสียง : read read
 • การออกเสียง : ptosis ptosis
 • การออกเสียง : childhood childhood
 • การออกเสียง : de Quervain de Quervain
 • การออกเสียง : Underarmour Underarmour
 • การออกเสียง : foot foot
 • การออกเสียง : Avatar Avatar
 • การออกเสียง : slime slime
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : document document
 • การออกเสียง : Auckland Auckland
 • การออกเสียง : Anfield Anfield
 • การออกเสียง : bachelor's degree bachelor's degree
 • การออกเสียง : district district
 • การออกเสียง : record record
 • การออกเสียง : install install
 • การออกเสียง : face face
 • การออกเสียง : Kodiak Kodiak
 • การออกเสียง : Roux-en-Y Roux-en-Y
 • การออกเสียง : New England Patriots New England Patriots
 • การออกเสียง : ka ka
 • การออกเสียง : Fra Luca Pacioli Fra Luca Pacioli
 • การออกเสียง : Institute Institute
 • การออกเสียง : vegetable vegetable
 • การออกเสียง : Saoirse Ronan Saoirse Ronan
 • การออกเสียง : popliteal popliteal
 • การออกเสียง : expose expose
 • การออกเสียง : or or
 • การออกเสียง : Irvin Irvin
 • การออกเสียง : those those
 • การออกเสียง : eraser eraser
 • การออกเสียง : unorthodox unorthodox
 • การออกเสียง : petrichor petrichor
 • การออกเสียง : Google Chrome Google Chrome
 • การออกเสียง : carrot carrot
 • การออกเสียง : calorific calorific
 • การออกเสียง : giraffe giraffe
 • การออกเสียง : Sedona Sedona
 • การออกเสียง : Nice to meet you Nice to meet you
 • การออกเสียง : good morning good morning
 • การออกเสียง : important important
 • การออกเสียง : appropriate appropriate