ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : graduated graduated
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : thought thought
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : tomato tomato
 • การออกเสียง : schedule schedule
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : three three
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : bought bought
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : Calvin Klein Calvin Klein
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : little little
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : world world
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : literature literature
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : Kindergarten Kindergarten
 • การออกเสียง : turtle turtle
 • การออกเสียง : heart heart
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : girl girl
 • การออกเสียง : caught caught
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : mountain mountain
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : onion onion
 • การออกเสียง : foreign foreign
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : can't can't
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : towel towel
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : bottle bottle
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : your your
 • การออกเสียง : squirrel squirrel
 • การออกเสียง : aunt aunt
 • การออกเสียง : really really
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : favourite favourite
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : although although
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียง : enough enough
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : while while
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : vehicle vehicle
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : ain't ain't
 • การออกเสียง : comfortable comfortable
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : beautiful beautiful
 • การออกเสียง : currently currently
 • การออกเสียง : advertisement advertisement
 • การออกเสียง : mirror mirror
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : fragile fragile
 • การออกเสียง : don't don't
 • การออกเสียง : though though
 • การออกเสียง : shrimp shrimp
 • การออกเสียง : strategic strategic
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : with with
 • การออกเสียง : study study
 • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : language language
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : route route

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : cockroach cockroach
 • การออกเสียง : Yeezy Yeezy
 • การออกเสียง : milk milk
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : Ryan Ryan
 • การออกเสียง : freckles freckles
 • การออกเสียง : theme theme
 • การออกเสียง : aren't aren't
 • การออกเสียง : other other
 • การออกเสียง : they they
 • การออกเสียง : KAWS KAWS
 • การออกเสียง : precious precious
 • การออกเสียง : Universal Transverse Mercator System Universal Transverse Mercator System
 • การออกเสียง : volunteer volunteer
 • การออกเสียง : valuable valuable
 • การออกเสียง : ostrich ostrich
 • การออกเสียง : clothing clothing
 • การออกเสียง : choreography choreography
 • การออกเสียง : pomegranate pomegranate
 • การออกเสียง : agent agent
 • การออกเสียง : equity equity
 • การออกเสียง : Katelyn Katelyn
 • การออกเสียง : illegal illegal
 • การออกเสียง : Zyrtec Zyrtec
 • การออกเสียง : flyknit flyknit
 • การออกเสียง : multipurpose multipurpose
 • การออกเสียง : eat eat
 • การออกเสียง : purchase purchase
 • การออกเสียง : vitamin vitamin
 • การออกเสียง : bottom bottom
 • การออกเสียง : check check
 • การออกเสียง : cloudy cloudy
 • การออกเสียง : profile profile
 • การออกเสียง : weather weather
 • การออกเสียง : audience audience
 • การออกเสียง : plant plant
 • การออกเสียง : Newark Newark
 • การออกเสียง : Decathlon Decathlon
 • การออกเสียง : scared scared
 • การออกเสียง : located located
 • การออกเสียง : libra libra
 • การออกเสียง : economic economic
 • การออกเสียง : Pret a Manger Pret a Manger
 • การออกเสียง : herbivorous herbivorous
 • การออกเสียง : smeg smeg
 • การออกเสียง : I'll I'll
 • การออกเสียง : Crocs Crocs
 • การออกเสียง : shouldn't've shouldn't've
 • การออกเสียง : will will
 • การออกเสียง : rope rope
 • การออกเสียง : Mordekaiser Mordekaiser
 • การออกเสียง : rules rules
 • การออกเสียง : beetroot beetroot
 • การออกเสียง : diptyque diptyque
 • การออกเสียง : tomorrow tomorrow
 • การออกเสียง : Saoirse Saoirse
 • การออกเสียง : measure measure
 • การออกเสียง : storage storage
 • การออกเสียง : disruptive disruptive
 • การออกเสียง : cannabidiol cannabidiol
 • การออกเสียง : bridge bridge
 • การออกเสียง : this this
 • การออกเสียง : moustache moustache
 • การออกเสียง : isn't isn't
 • การออกเสียง : vocabulary vocabulary
 • การออกเสียง : thesis thesis
 • การออกเสียง : dance dance
 • การออกเสียง : Acuvue Acuvue
 • การออกเสียง : patient patient
 • การออกเสียง : Somerset Maugham Somerset Maugham
 • การออกเสียง : protein protein
 • การออกเสียง : Underarmour Underarmour
 • การออกเสียง : bachelor's degree bachelor's degree
 • การออกเสียง : procedure procedure
 • การออกเสียง : regulation regulation
 • การออกเสียง : nodded nodded
 • การออกเสียง : daughter daughter
 • การออกเสียง : albino albino
 • การออกเสียง : building building
 • การออกเสียง : shelf shelf
 • การออกเสียง : edamame edamame
 • การออกเสียง : cheiloplasty cheiloplasty
 • การออกเสียง : pride pride
 • การออกเสียง : white white
 • การออกเสียง : lesson lesson
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : writing writing
 • การออกเสียง : luxury luxury