ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : graduated graduated
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : thought thought
 • การออกเสียง : tomato tomato
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : schedule schedule
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : three three
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : bought bought
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Calvin Klein Calvin Klein
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : little little
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : literature literature
 • การออกเสียง : world world
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : Kindergarten Kindergarten
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : heart heart
 • การออกเสียง : mountain mountain
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : girl girl
 • การออกเสียง : caught caught
 • การออกเสียง : turtle turtle
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : onion onion
 • การออกเสียง : can't can't
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียง : bottle bottle
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : foreign foreign
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : your your
 • การออกเสียง : aunt aunt
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : towel towel
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : really really
 • การออกเสียง : squirrel squirrel
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : although although
 • การออกเสียง : mirror mirror
 • การออกเสียง : enough enough
 • การออกเสียง : favourite favourite
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : shrimp shrimp
 • การออกเสียง : vehicle vehicle
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : while while
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : ain't ain't
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : currently currently
 • การออกเสียง : comfortable comfortable
 • การออกเสียง : strategic strategic
 • การออกเสียง : fragile fragile
 • การออกเสียง : dance dance
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : that that
 • การออกเสียง : milk milk
 • การออกเสียง : beautiful beautiful
 • การออกเสียง : don't don't
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : though though
 • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : pure pure

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : you're you're
 • การออกเสียง : predator predator
 • การออกเสียง : chin chin
 • การออกเสียง : Bully Bully
 • การออกเสียง : capex capex
 • การออกเสียง : portrait portrait
 • การออกเสียง : Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
 • การออกเสียง : Statue of Liberty Statue of Liberty
 • การออกเสียง : honey honey
 • การออกเสียง : queen queen
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : guava guava
 • การออกเสียง : preface preface
 • การออกเสียง : pathetic pathetic
 • การออกเสียง : Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix
 • การออกเสียง : ship ship
 • การออกเสียง : interesting interesting
 • การออกเสียง : well well
 • การออกเสียง : silhouette silhouette
 • การออกเสียง : villain villain
 • การออกเสียง : buried buried
 • การออกเสียง : average average
 • การออกเสียง : Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger
 • การออกเสียง : bullet bullet
 • การออกเสียง : vagabond vagabond
 • การออกเสียง : renovate renovate
 • การออกเสียง : fragrance fragrance
 • การออกเสียง : Santa Fe Santa Fe
 • การออกเสียง : coordinate coordinate
 • การออกเสียง : negative negative
 • การออกเสียง : congratulations congratulations
 • การออกเสียง : path path
 • การออกเสียง : lifestyle lifestyle
 • การออกเสียง : presented presented
 • การออกเสียง : stomach ache stomach ache
 • การออกเสียง : count count
 • การออกเสียง : father father
 • การออกเสียง : evaluation evaluation
 • การออกเสียง : Xeryus Xeryus
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : glycocalyx glycocalyx
 • การออกเสียง : watermelon watermelon
 • การออกเสียง : Zyrtec Zyrtec
 • การออกเสียง : hundred hundred
 • การออกเสียง : police police
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : thick thick
 • การออกเสียง : lumion lumion
 • การออกเสียง : weren't weren't
 • การออกเสียง : itinerary itinerary
 • การออกเสียง : amount amount
 • การออกเสียง : pace pace
 • การออกเสียง : kubernetes kubernetes
 • การออกเสียง : Calpurnia Calpurnia
 • การออกเสียง : stussy stussy
 • การออกเสียง : middle middle
 • การออกเสียง : biodegradable biodegradable
 • การออกเสียง : Osteoarthritis Osteoarthritis
 • การออกเสียง : turbulence turbulence
 • การออกเสียง : Nixon Nixon
 • การออกเสียง : happier happier
 • การออกเสียง : we're we're
 • การออกเสียง : niche niche
 • การออกเสียง : type type
 • การออกเสียง : pears pears
 • การออกเสียง : Keds Keds
 • การออกเสียง : respiratory respiratory
 • การออกเสียง : just me just me
 • การออกเสียง : arch-villain arch-villain
 • การออกเสียง : backed up backed up
 • การออกเสียง : Ed Sheeran Ed Sheeran
 • การออกเสียง : beaten beaten
 • การออกเสียง : devourer devourer
 • การออกเสียง : Teva shoes Teva shoes
 • การออกเสียง : shall shall
 • การออกเสียง : failure failure
 • การออกเสียง : Kauai Kauai
 • การออกเสียง : chiffonade chiffonade
 • การออกเสียง : trapezoid trapezoid
 • การออกเสียง : promised promised
 • การออกเสียง : considerably considerably
 • การออกเสียง : Endomondo Endomondo
 • การออกเสียง : lingerie lingerie
 • การออกเสียง : tongue tongue
 • การออกเสียง : with with
 • การออกเสียง : Piece Piece
 • การออกเสียง : sphygmomanometer sphygmomanometer
 • การออกเสียง : river river
 • การออกเสียง : Hilfiger Hilfiger
 • การออกเสียง : Yeezy Yeezy