ภาษา: ภาษาอังกฤษ [English]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : graduated graduated
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : thought thought
 • การออกเสียง : tomato tomato
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : schedule schedule
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : three three
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : bought bought
 • การออกเสียง : Calvin Klein Calvin Klein
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : little little
 • การออกเสียง : world world
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : literature literature
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : Kindergarten Kindergarten
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : heart heart
 • การออกเสียง : turtle turtle
 • การออกเสียง : caught caught
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : mountain mountain
 • การออกเสียง : girl girl
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : can't can't
 • การออกเสียง : onion onion
 • การออกเสียง : foreign foreign
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : bottle bottle
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : sure sure
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : aunt aunt
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : towel towel
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : squirrel squirrel
 • การออกเสียง : your your
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : really really
 • การออกเสียง : enough enough
 • การออกเสียง : favourite favourite
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : although although
 • การออกเสียง : shrimp shrimp
 • การออกเสียง : mirror mirror
 • การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious
 • การออกเสียง : vehicle vehicle
 • การออกเสียง : ain't ain't
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : mobile mobile
 • การออกเสียง : while while
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : currently currently
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : comfortable comfortable
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : beautiful beautiful
 • การออกเสียง : though though
 • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
 • การออกเสียง : dance dance
 • การออกเสียง : don't don't
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : advertisement advertisement
 • การออกเสียง : fragile fragile
 • การออกเสียง : that that
 • การออกเสียง : strategic strategic
 • การออกเสียง : route route
 • การออกเสียง : study study
 • การออกเสียง : language language

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : KAWS KAWS
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : Matthew Matthew
 • การออกเสียง : skechers skechers
 • การออกเสียง : liaise liaise
 • การออกเสียง : fury fury
 • การออกเสียง : Neptune Neptune
 • การออกเสียง : haven't haven't
 • การออกเสียง : Tory Burch Tory Burch
 • การออกเสียง : pathetic pathetic
 • การออกเสียง : conscious conscious
 • การออกเสียง : elbow elbow
 • การออกเสียง : divine divine
 • การออกเสียง : bachelor's degree bachelor's degree
 • การออกเสียง : father father
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : shoulder shoulder
 • การออกเสียง : facilities facilities
 • การออกเสียง : liability liability
 • การออกเสียง : dugong dugong
 • การออกเสียง : deforestation deforestation
 • การออกเสียง : Saturn Saturn
 • การออกเสียง : vocabulary vocabulary
 • การออกเสียง : Slazenger Slazenger
 • การออกเสียง : cabin cabin
 • การออกเสียง : cotton cotton
 • การออกเสียง : adults adults
 • การออกเสียง : or or
 • การออกเสียง : mobile phone mobile phone
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : Amazon Amazon
 • การออกเสียง : myth myth
 • การออกเสียง : various various
 • การออกเสียง : Dixon Dixon
 • การออกเสียง : dude dude
 • การออกเสียง : sanitation sanitation
 • การออกเสียง : sister sister
 • การออกเสียง : pulled pulled
 • การออกเสียง : drug drug
 • การออกเสียง : DeWalt DeWalt
 • การออกเสียง : looking looking
 • การออกเสียง : queen queen
 • การออกเสียง : dish dish
 • การออกเสียง : governed governed
 • การออกเสียง : cold cold
 • การออกเสียง : Launceston Launceston
 • การออกเสียง : ostrich ostrich
 • การออกเสียง : owl owl
 • การออกเสียง : thousand thousand
 • การออกเสียง : start start
 • การออกเสียง : illegal illegal
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : McDonald's McDonald's
 • การออกเสียง : I've I've
 • การออกเสียง : reduce reduce
 • การออกเสียง : shower shower
 • การออกเสียง : experiment experiment
 • การออกเสียง : lime lime
 • การออกเสียง : vermicelli vermicelli
 • การออกเสียง : didn't didn't
 • การออกเสียง : Titleist Titleist
 • การออกเสียง : aesthetic aesthetic
 • การออกเสียง : potato potato
 • การออกเสียง : Schlumberger Schlumberger
 • การออกเสียง : guava guava
 • การออกเสียง : thrill thrill
 • การออกเสียง : bulb bulb
 • การออกเสียง : Portuguese Portuguese
 • การออกเสียง : Uranus Uranus
 • การออกเสียง : business business
 • การออกเสียง : ship ship
 • การออกเสียง : pig pig
 • การออกเสียง : petanque petanque
 • การออกเสียง : angry angry
 • การออกเสียง : child child
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : irrelevancies irrelevancies
 • การออกเสียง : enrage enrage
 • การออกเสียง : environment environment
 • การออกเสียง : place place
 • การออกเสียง : Balenciaga Balenciaga
 • การออกเสียง : lung lung
 • การออกเสียง : efficiency efficiency
 • การออกเสียง : cock cock
 • การออกเสียง : Tremeloes Tremeloes
 • การออกเสียง : plotter plotter
 • การออกเสียง : pyjamas pyjamas
 • การออกเสียง : paid paid
 • การออกเสียง : eaten eaten
 • การออกเสียง : Skyscraper Skyscraper