ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : Freitag Freitag
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : Mercedes-Benz Mercedes-Benz
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : haus haus
 • การออกเสียง : ich ich
 • การออกเสียง : Volkswagen Volkswagen
 • การออกเสียง : Lidl Lidl
 • การออกเสียง : ü ü
 • การออกเสียง : Swarovski Swarovski
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : Audi Audi
 • การออกเสียง : Georg Georg
 • การออกเสียง : der der
 • การออกเสียง : er er
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : vlog vlog
 • การออกเสียง : hamburger hamburger
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : braun braun
 • การออกเสียง : Tag Heuer Tag Heuer
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Bayerische Motoren Werke (BMW) Bayerische Motoren Werke (BMW)
 • การออกเสียง : Berlin Berlin
 • การออกเสียง : China China
 • การออกเสียง : Liebherr Liebherr
 • การออกเสียง : Kindergarten Kindergarten
 • การออกเสียง : Schwarzkopf Schwarzkopf
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : Andrea Andrea
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : bald bald
 • การออกเสียง : Salzburg Salzburg
 • การออกเสียง : Wind Wind
 • การออกเสียง : Citroën Citroën
 • การออกเสียง : Klaus Klaus
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : Hamburg Hamburg
 • การออกเสียง : Schaffhausen Schaffhausen
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
 • การออกเสียง : Danke Danke
 • การออกเสียง : Goethe Goethe
 • การออกเสียง : Mädchen Mädchen
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : tiger tiger
 • การออกเสียง : bin bin
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : sprechen sprechen
 • การออกเสียง : Zwilling Zwilling
 • การออกเสียง : F F
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียง : Deutsch Deutsch
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : Österreich Österreich
 • การออกเสียง : balea balea
 • การออกเสียง : hallo hallo
 • การออกเสียง : Bayern München Bayern München
 • การออกเสียง : Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : Staedtler Staedtler
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : Deuter Deuter
 • การออกเสียง : Keds Keds
 • การออกเสียง : Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : Krups Krups
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : ein ein
 • การออกเสียง : Quechua Quechua
 • การออกเสียง : 1991 1991
 • การออกเสียง : gas gas
 • การออกเสียง : also also
 • การออกเสียง : Lufthansa Lufthansa
 • การออกเสียง : bad bad
 • การออกเสียง : mir mir
 • การออกเสียง : Florian Florian
 • การออกเสียง : hat hat
 • การออกเสียง : Behringer Behringer

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : mikrokosmos mikrokosmos
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : Wurth Wurth
 • การออกเสียง : K-Swiss K-Swiss