ภาษา: เยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Muskeln Muskeln
 • การออกเสียงคำว่า gehst gehst
 • การออกเสียงคำว่า das Vereinigte Königreich das Vereinigte Königreich
 • การออกเสียงคำว่า hustetet hustetet
 • การออกเสียงคำว่า duschtest duschtest
 • การออกเสียงคำว่า Zöberlein Zöberlein
 • การออกเสียงคำว่า institutionelle institutionelle
 • การออกเสียงคำว่า Hauseinweihungsparty Hauseinweihungsparty
 • การออกเสียงคำว่า Kolonisationskeim Kolonisationskeim
 • การออกเสียงคำว่า Hygieneinspektion Hygieneinspektion
 • การออกเสียงคำว่า Gewebsmissbildung Gewebsmissbildung
 • การออกเสียงคำว่า Energieberatungsstelle Energieberatungsstelle
 • การออกเสียงคำว่า Untergeschossausbau Untergeschossausbau
 • การออกเสียงคำว่า Matthias Walkner Matthias Walkner
 • การออกเสียงคำว่า Endverbraucherausgabe Endverbraucherausgabe
 • การออกเสียงคำว่า Gesuchseingabe Gesuchseingabe
 • การออกเสียงคำว่า Holzfeuerung Holzfeuerung
 • การออกเสียงคำว่า Staatsbeiträge Staatsbeiträge
 • การออกเสียงคำว่า Energiebezugsfläche Energiebezugsfläche
 • การออกเสียงคำว่า Baubewilligungsverfahren Baubewilligungsverfahren
 • การออกเสียงคำว่า Gesuchseingang Gesuchseingang
 • การออกเสียงคำว่า Vollzugshilfe Vollzugshilfe
 • การออกเสียงคำว่า Kesselersatz Kesselersatz
 • การออกเสียงคำว่า Heizungsersatz Heizungsersatz
 • การออกเสียงคำว่า Befeuchterwasser Befeuchterwasser
 • การออกเสียงคำว่า Untersuchungstiefe Untersuchungstiefe
 • การออกเสียงคำว่า Sachkundigenprüfung Sachkundigenprüfung
 • การออกเสียงคำว่า Bewertungsfreiheit Bewertungsfreiheit
 • การออกเสียงคำว่า Reinigungssparte Reinigungssparte
 • การออกเสียงคำว่า Hausarbeiten Hausarbeiten
 • การออกเสียงคำว่า aufwuchsen aufwuchsen
 • การออกเสียงคำว่า Muttersprachlern Muttersprachlern
 • การออกเสียงคำว่า Esperantosprecher Esperantosprecher
 • การออกเสียงคำว่า Schätzungsabenteuer Schätzungsabenteuer
 • การออกเสียงคำว่า Einzelmitglieder Einzelmitglieder
 • การออกเสียงคำว่า Prüfungsfach Prüfungsfach
 • การออกเสียงคำว่า esperantosprachiger esperantosprachiger
 • การออกเสียงคำว่า für jemanden in Ordnung sein für jemanden in Ordnung sein
 • การออกเสียงคำว่า dreijähriger dreijähriger
 • การออกเสียงคำว่า Jahresstromproduktion Jahresstromproduktion
 • การออกเสียงคำว่า Hochzeitstisch Hochzeitstisch
 • การออกเสียงคำว่า Gesamtnachfrage Gesamtnachfrage
 • การออกเสียงคำว่า Technikzentrale Technikzentrale
 • การออกเสียงคำว่า Echos Echos
 • การออกเสียงคำว่า lack lack
 • การออกเสียงคำว่า flatten flatten
 • การออกเสียงคำว่า Clothilde Clothilde
 • การออกเสียงคำว่า klob klob
 • การออกเสียงคำว่า Kangal Kangal
 • การออกเสียงคำว่า Olgar Olgar
 • การออกเสียงคำว่า Darioleformen Darioleformen
 • การออกเสียงคำว่า Färberwau Färberwau
 • การออกเสียงคำว่า annatto annatto
 • การออกเสียงคำว่า Orleanstrauch Orleanstrauch
 • การออกเสียงคำว่า cochenille cochenille
 • การออกเสียงคำว่า korund korund
 • การออกเสียงคำว่า Mamluken Mamluken
 • การออกเสียงคำว่า Mamlukenreich Mamlukenreich
 • การออกเสียงคำว่า Ötigheim Ötigheim
 • การออกเสียงคำว่า Hendrik Pekeler Hendrik Pekeler
 • การออกเสียงคำว่า moto moto
 • การออกเสียงคำว่า Güllegrubber Güllegrubber
 • การออกเสียงคำว่า feiet feiet
 • การออกเสียงคำว่า duschtet duschtet
 • การออกเสียงคำว่า duschten duschten
 • การออกเสียงคำว่า Gemischtwarenläden Gemischtwarenläden
 • การออกเสียงคำว่า verjubelte verjubelte
 • การออกเสียงคำว่า Oberflächenkeim Oberflächenkeim
 • การออกเสียงคำว่า Energiefachstelle Energiefachstelle
 • การออกเสียงคำว่า Energiestrategie Energiestrategie
 • การออกเสียงคำว่า Walkner Walkner
 • การออกเสียงคำว่า Gebäudeoptimierung Gebäudeoptimierung
 • การออกเสียงคำว่า Energieordner Energieordner
 • การออกเสียงคำว่า Gebäudemehrwert Gebäudemehrwert
 • การออกเสียงคำว่า Staubwäscher Staubwäscher
 • การออกเสียงคำว่า Tiefenhygiene Tiefenhygiene
 • การออกเสียงคำว่า Probeentnahmeort Probeentnahmeort
 • การออกเสียงคำว่า Hygienekontrolle Hygienekontrolle
 • การออกเสียงคำว่า Probenahmekriterien Probenahmekriterien
 • การออกเสียงคำว่า Dampfbefeuchtung Dampfbefeuchtung
 • การออกเสียงคำว่า Uhrkette Uhrkette
 • การออกเสียงคำว่า Managua Managua
 • การออกเสียงคำว่า anerkannter anerkannter
 • การออกเสียงคำว่า Verdunstungsbefeuchtung Verdunstungsbefeuchtung
 • การออกเสียงคำว่า Erneuerungsvorhaben Erneuerungsvorhaben
 • การออกเสียงคำว่า Kesseldimensionierung Kesseldimensionierung
 • การออกเสียงคำว่า Staubflächendichtebestimmung Staubflächendichtebestimmung
 • การออกเสียงคำว่า Sprühbefeuchtung Sprühbefeuchtung
 • การออกเสียงคำว่า Hygienezustand Hygienezustand
 • การออกเสียงคำว่า Sachkundeprüfung Sachkundeprüfung