ภาษา: ภาษาเยอรมัน [Deutsch]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

 • การออกเสียง : Mercedes-Benz
  Mercedes-Benz
 • การออกเสียง : Freitag
  Freitag
 • การออกเสียง : r
  r
 • การออกเสียง : Porsche
  Porsche
 • การออกเสียง : Volkswagen
  Volkswagen
 • การออกเสียง : Adidas
  Adidas
 • การออกเสียง : haus
  haus
 • การออกเสียง : Birkenstock
  Birkenstock
 • การออกเสียง : BMW
  BMW
 • การออกเสียง : ö
  ö
 • การออกเสียง : Michael
  Michael
 • การออกเสียง : Paris
 • การออกเสียง : ich
  ich
 • การออกเสียง : er
  er
 • การออกเสียง : Zwilling
  Zwilling
 • การออกเสียง : Swarovski
  Swarovski
 • การออกเสียง : sprechen
  sprechen
 • การออกเสียง : Z
  Z
 • การออกเสียง : braun
  braun
 • การออกเสียง : Lidl
  Lidl
 • การออกเสียง : BioNTech
  BioNTech
 • การออกเสียง : Hamburg
  Hamburg
 • การออกเสียง : Audi
  Audi
 • การออกเสียง : euro
  euro
 • การออกเสียง : Berlin
  Berlin
 • การออกเสียง : Wind
  Wind
 • การออกเสียง : Ludwig van Beethoven
  Ludwig van Beethoven
 • การออกเสียง : Liechtenstein
  Liechtenstein
 • การออกเสียง : Mia
  Mia
 • การออกเสียง : mond
  mond
 • การออกเสียง : alt
  alt
 • การออกเสียง : ü
  ü
 • การออกเสียง : COVID-19
  COVID-19
 • การออกเสียง : Klaus
  Klaus
 • การออกเสียง : Lamborghini
  Lamborghini
 • การออกเสียง : Eva
  Eva
 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : Hefeweizen
  Hefeweizen
 • การออกเสียง : orange
  • orange [Adjective]
  • Orange [Noun, neut.]
 • การออกเสียง : restaurant
 • การออกเสียง : mir
  mir
 • การออกเสียง : Schwarzkopf
  Schwarzkopf
 • การออกเสียง : April
  April
 • การออกเสียง : Salzburg
  Salzburg
 • การออกเสียง : München
  München
 • การออกเสียง : Kindergarten
  Kindergarten
 • การออกเสียง : Georg
  Georg
 • การออกเสียง : der
  der
 • การออกเสียง : China
  China
 • การออกเสียง : Leon
  Leon
 • การออกเสียง : Bayern München
  Bayern München
 • การออกเสียง : croissant
  croissant
 • การออกเสียง : Kuchen
  Kuchen
 • การออกเสียง : Toblerone
  Toblerone
 • การออกเสียง : du
  du
 • การออกเสียง : Liebherr
  Liebherr
 • การออกเสียง : Porsche Cayenne
  Porsche Cayenne
 • การออกเสียง : Andrea
  Andrea
 • การออกเสียง : Bayerische Motoren Werke (BMW)
  Bayerische Motoren Werke (BMW)
 • การออกเสียง : hamburger
 • การออกเสียง : Tag Heuer
  Tag Heuer
 • การออกเสียง : Peugeot
  Peugeot
 • การออกเสียง : ß
  ß
 • การออกเสียง : ä
  ä
 • การออกเสียง : J
  J
 • การออกเสียง : vlog
  vlog
 • การออกเสียง : Danke
  Danke
 • การออกเสียง : Deuter
  Deuter
 • การออกเสียง : Wahl
  Wahl
 • การออกเสียง : 9
  9
 • การออกเสียง : Österreich
  Österreich
 • การออกเสียง : Mädchen
  Mädchen
 • การออกเสียง : Internet
  Internet
 • การออกเสียง : Quechua
  Quechua
 • การออกเสียง : Heberer
  Heberer
 • การออกเสียง : schnitzel
 • การออกเสียง : Krombacher
  Krombacher
 • การออกเสียง : Deutsch
  Deutsch
 • การออกเสียง : Bosch
  Bosch
 • การออกเสียง : Schultz
  Schultz
 • การออกเสียง : Jägermeister
  Jägermeister
 • การออกเสียง : Elise
  Elise
 • การออกเสียง : Volvo
  Volvo
 • การออกเสียง : Björn
  Björn
 • การออกเสียง : Staedtler
  Staedtler
 • การออกเสียง : Leipzig
  Leipzig
 • การออกเสียง : H&M
  H&M
 • การออกเสียง : Goethe
  Goethe
 • การออกเสียง : bald
  bald
 • การออกเสียง : René
  René

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้: