ภาษา: ภาษาเดนมาร์ก [Dansk]

กลับไปยังภาษาเดนมาร์ก

 • การออกเสียง : hygge hygge
 • การออกเสียง : København København
 • การออกเสียง : Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard
 • การออกเสียง : rødgrød med fløde rødgrød med fløde
 • การออกเสียง : hej hej
 • การออกเสียง : tak tak
 • การออกเสียง : er er
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : JYSK JYSK
 • การออกเสียง : ø ø
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche
 • การออกเสียง : have have
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : fuck fuck
 • การออกเสียง : å å
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : Margrethe Vestager Margrethe Vestager
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : OLE OLE
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Odense Odense
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : jeg jeg
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : brød brød
 • การออกเสียง : Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen
 • การออกเสียง : smørrebrød smørrebrød
 • การออกเสียง : æbleskiver æbleskiver
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : Rosa Rosa
 • การออกเสียง : Skagen Skagen
 • การออกเสียง : Signe Signe
 • การออกเสียง : to to
 • การออกเสียง : skyr skyr
 • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh
 • การออกเสียง : Jeg elsker dig Jeg elsker dig
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : Norge Norge
 • การออกเสียง : Sverige Sverige
 • การออกเสียง : skål skål
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : fire fire
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : Madrid Madrid
 • การออกเสียง : Aarhus Aarhus
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : pyt pyt
 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : goddag goddag
 • การออกเสียง : ni ni
 • การออกเสียง : Maersk Maersk
 • การออกเสียง : Göteborg Göteborg
 • การออกเสียง : tre tre
 • การออกเสียง : god god
 • การออกเสียง : boulevard boulevard
 • การออกเสียง : her her
 • การออกเสียง : Ethan Ethan
 • การออกเสียง : Christian Christian
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : og og
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : brun brun
 • การออกเสียง : Anne Anne
 • การออกเสียง : August August
 • การออกเสียง : rød rød
 • การออกเสียง : tiger tiger
 • การออกเสียง : tres tres
 • การออกเสียง : Tycho Brahe Tycho Brahe
 • การออกเสียง : Danmark Danmark
 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : af af
 • การออกเสียง : Århus Århus
 • การออกเสียง : Lars von Trier Lars von Trier
 • การออกเสียง : Thomas Thomas
 • การออกเสียง : Peter Peter
 • การออกเสียง : min min
 • การออกเสียง : Edvard Munch Edvard Munch