พจนานุกรมการออกเสียงครี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในครี

ครี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : nêhiyaw nêhiyaw
  • การออกเสียง : takwâkin takwâkin
  • การออกเสียง : miyo-kîsikâw miyo-kîsikâw
  • การออกเสียง : môhpanak môhpanak
  • การออกเสียง : mahihkan mahihkan

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในครีใช่ไหม