พจนานุกรมการออกเสียงครี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในครี

ครี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : awa awa
  • การออกเสียง : kiya kiya
  • การออกเสียง : nêhiyawêwin nêhiyawêwin
  • การออกเสียง : niya niya
  • การออกเสียง : nêhiyaw nêhiyaw
  • การออกเสียง : wiya wiya
  • การออกเสียง : takwâkin takwâkin
  • การออกเสียง : miyo-kîsikâw miyo-kîsikâw
  • การออกเสียง : môhpanak môhpanak
  • การออกเสียง : hay hay hay hay

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในครีใช่ไหม