พจนานุกรมการออกเสียงครี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในครี

ครี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : niya
  niya
 • การออกเสียง : ana
  ana
 • การออกเสียง : katay
  katay
 • การออกเสียง : amiskwaciwâskahikan ohci niya
  amiskwaciwâskahikan ohci niya
 • การออกเสียง : awa
  awa
 • การออกเสียง : kiya
  kiya
 • การออกเสียง : hay hay
  hay hay
 • การออกเสียง : matay
  matay
 • การออกเสียง : nêhiyawêwin
  nêhiyawêwin
 • การออกเสียง : wiya
  wiya

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในครีใช่ไหม