พจนานุกรมการออกเสียงครี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในครี

ครี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : niya niya
  • การออกเสียง : ana ana
  • การออกเสียง : awa awa
  • การออกเสียง : amiskwaciwâskahikan ohci niya amiskwaciwâskahikan ohci niya
  • การออกเสียง : kiya kiya
  • การออกเสียง : hay hay hay hay
  • การออกเสียง : katay katay
  • การออกเสียง : nêhiyawêwin nêhiyawêwin
  • การออกเสียง : wiya wiya
  • การออกเสียง : Nimis Nimis

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในครีใช่ไหม