พจนานุกรมการออกเสียงPu-Xian Min

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในPu-Xian Min

Pu-Xian Min : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 八
  • การออกเสียง : 日本 日本
  • การออกเสียง : 雨
  • การออกเสียง : 中国 中国
  • การออกเสียง : 北京 北京
  • การออกเสียง : 五
  • การออกเสียง : 金
  • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
  • การออกเสียง : 天
  • การออกเสียง : 火

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในPu-Xian Minใช่ไหม