ภาษา: Pu-Xian Min [莆仙话]

กลับไปยังPu-Xian Min

 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 香港 香港
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 台灣 台灣
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 台湾 台湾
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 九
 • การออกเสียง : 猪
 • การออกเสียง : 花
 • การออกเสียง : 十
 • การออกเสียง : 八
 • การออกเสียง : 新加坡 新加坡
 • การออกเสียง : 越南 越南
 • การออกเสียง : 金
 • การออกเสียง : 法国 法国
 • การออกเสียง : 雨
 • การออกเสียง : 天
 • การออกเสียง : 杭州 杭州
 • การออกเสียง : 五
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 四川 四川
 • การออกเสียง : 福建 福建
 • การออกเสียง : 狗
 • การออกเสียง : 南京 南京
 • การออกเสียง : 厦门 厦门
 • การออกเสียง : 韓國 韓國
 • การออกเสียง : 美国 美国
 • การออกเสียง : 六
 • การออกเสียง : 泉州 泉州
 • การออกเสียง : 山
 • การออกเสียง : 三
 • การออกเสียง : 天津 天津
 • การออกเสียง : 英国 英国
 • การออกเสียง : 重庆 重庆
 • การออกเสียง : 四
 • การออกเสียง : 汝
 • การออกเสียง : 热
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 澳門 澳門
 • การออกเสียง : 木
 • การออกเสียง : 龍
 • การออกเสียง : 德国 德国
 • การออกเสียง : 火
 • การออกเสียง : 浙江 浙江
 • การออกเสียง : 韩国 韩国
 • การออกเสียง : 羊
 • การออกเสียง : 俄罗斯 俄罗斯
 • การออกเสียง : 埃及 埃及
 • การออกเสียง : 馬
 • การออกเสียง : 一百 一百
 • การออกเสียง : 星
 • การออกเสียง : 广州 广州
 • การออกเสียง : 零
 • การออกเสียง : 千
 • การออกเสียง : 蛇
 • การออกเสียง : 福州 福州
 • การออกเสียง : 海
 • การออกเสียง : 虎
 • การออกเสียง : 龙
 • การออกเสียง : 土
 • การออกเสียง : 月光 月光
 • การออกเสียง : 馬來西亞 馬來西亞
 • การออกเสียง : 咖啡 咖啡
 • การออกเสียง : 鸡
 • การออกเสียง : 朝鲜 朝鲜
 • การออกเสียง : 莆田 莆田
 • การออกเสียง : 地
 • การออกเสียง : 饭
 • การออกเสียง : 豬
 • การออกเสียง : 加拿大 加拿大
 • การออกเสียง : 泰国 泰国
 • การออกเสียง : 食
 • การออกเสียง : 西班牙 西班牙
 • การออกเสียง : 新疆 新疆
 • การออกเสียง : 蒙古 蒙古
 • การออกเสียง : 西藏 西藏
 • การออกเสียง : 云
 • การออกเสียง : 雲
 • การออกเสียง : 牛
 • การออกเสียง : 辦公室 辦公室
 • การออกเสียง : 风
 • การออกเสียง : 马
 • การออกเสียง : 冷