พจนานุกรมการออกเสียงภาษาจีนจิน

[晋语]

ติดตามการออกเสียงภาษาจีนจิน

 • จำนวนผู้พูด: 45.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 255
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 504
 • คำที่รอการออกเสียง: 620
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 中國 中國
 • การออกเสียงคำว่า 天安門 天安門
 • การออกเสียงคำว่า book book
 • การออกเสียงคำว่า 磁
 • การออกเสียงคำว่า 此地话 此地话
 • การออกเสียงคำว่า 邯郸 邯郸
 • การออกเสียงคำว่า 王建 王建
 • การออกเสียงคำว่า 梵文 梵文
 • การออกเสียงคำว่า 慈悲 慈悲
 • การออกเสียงคำว่า 三十 三十

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า in coincidence in coincidence
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 白左 白左
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 呼市话 呼市话
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 呼和浩特話 呼和浩特話
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Zhānghūpiàn Zhānghūpiàn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 張呼片 張呼片
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 张呼片 张呼片
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 入鬼 入鬼
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 晉語 晉語
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Huaxin Huaxin

ดูทั้งหมด