จีนจินคู่มือการออกเสียง

[晋语]

สมัครเพื่อ จีนจิน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 45.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 178
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 446
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 646
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด