ภาษา: ภาษาจีนจิ้น [晋语]

กลับไปยังภาษาจีนจิ้น

 • การออกเสียง : 披萨饼 披萨饼
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 八
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : book book
 • การออกเสียง : 什么 什么
 • การออกเสียง : 都
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 忽悠 忽悠
 • การออกเสียง : 十
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 的
 • การออกเสียง : 悟空 悟空
 • การออกเสียง : 巷
 • การออกเสียง : Liziqi Liziqi
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 自由 自由
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : 文
 • การออกเสียง : 出
 • การออกเสียง : 家
 • การออกเสียง : 次
 • การออกเสียง : 蔡
 • การออกเสียง : 天安門事件 天安門事件
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 中华人民共和国 中华人民共和国
 • การออกเสียง : 也
 • การออกเสียง : 年
 • การออกเสียง : 成
 • การออกเสียง :  人  人
 • การออกเสียง : 天
 • การออกเสียง : 一百 一百
 • การออกเสียง : Shaanxi Shaanxi
 • การออกเสียง : 行
 • การออกเสียง : 力
 • การออกเสียง : 好
 • การออกเสียง : 和
 • การออกเสียง : 有
 • การออกเสียง : 白
 • การออกเสียง : 车
 • การออกเสียง : 趙
 • การออกเสียง : 子
 • การออกเสียง : 全
 • การออกเสียง : 馄饨 馄饨
 • การออกเสียง : 了
 • การออกเสียง : 金
 • การออกเสียง : 新型冠状病毒 新型冠状病毒
 • การออกเสียง : 下雪 下雪
 • การออกเสียง : 常
 • การออกเสียง : 心
 • การออกเสียง : 黑
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : 傻逼 傻逼
 • การออกเสียง : 炎
 • การออกเสียง : 是
 • การออกเสียง : 些
 • การออกเสียง : 合
 • การออกเสียง : 今日 今日
 • การออกเสียง : 刀
 • การออกเสียง : 大
 • การออกเสียง : 幹
 • การออกเสียง : 想
 • การออกเสียง : 光荣 光荣
 • การออกเสียง : 西 西
 • การออกเสียง : 地
 • การออกเสียง : 我们 我们
 • การออกเสียง : 学习 学习
 • การออกเสียง : 自行车 自行车
 • การออกเสียง : 魔力 魔力
 • การออกเสียง : 上
 • การออกเสียง : 少
 • การออกเสียง : 中華人民共和國 中華人民共和國
 • การออกเสียง : 爱
 • การออกเสียง : 刮风 刮风
 • การออกเสียง : 不
 • การออกเสียง : 面
 • การออกเสียง : 三十 三十
 • การออกเสียง : 头发 头发
 • การออกเสียง : 公
 • การออกเสียง : 之