ภาษา: ภาษาจีนจิ้น [晋语]

กลับไปยังภาษาจีนจิ้น

 • การออกเสียง : 三十 三十
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 一百 一百
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 將
 • การออกเสียง : 文
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 杏儿 杏儿
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 九十九 九十九
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 常
 • การออกเสียง : 流
 • การออกเสียง : 圪蹴 圪蹴
 • การออกเสียง : 俺
 • การออกเสียง : 和平 和平
 • การออกเสียง : 平安 平安
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 強
 • การออกเสียง : 閻錫山 閻錫山
 • การออกเสียง : Shaanxi Shaanxi
 • การออกเสียง : 巷
 • การออกเสียง : 绿豆面 绿豆面
 • การออกเสียง : 把手拿回 把手拿回
 • การออกเสียง : 白
 • การออกเสียง : 六
 • การออกเสียง : 中华人民共和国 中华人民共和国
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 平遥 平遥
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 入
 • การออกเสียง : 忽悠 忽悠
 • การออกเสียง : 太陽 太陽
 • การออกเสียง : 我们 我们
 • การออกเสียง : 学以致用 学以致用
 • การออกเสียง : 下雪 下雪
 • การออกเสียง : 囫囵 囫囵
 • การออกเสียง : 長
 • การออกเสียง : 養活 養活
 • การออกเสียง : 馬術 馬術
 • การออกเสียง : 天津 天津
 • การออกเสียง : 圖
 • การออกเสียง : 棗兒 棗兒
 • การออกเสียง : 杀
 • การออกเสียง : 骏
 • การออกเสียง : 传统 传统
 • การออกเสียง : 日噘 日噘
 • การออกเสียง : 汽车 汽车
 • การออกเสียง : 豬
 • การออกเสียง : 和顺 和顺
 • การออกเสียง : 三
 • การออกเสียง : 五
 • การออกเสียง : 人造卫星 人造卫星
 • การออกเสียง : 光荣 光荣
 • การออกเสียง : 咸盐 咸盐
 • การออกเสียง : 次
 • การออกเสียง : 山西 山西
 • การออกเสียง : 安徽 安徽
 • การออกเสียง : 組
 • การออกเสียง : 盧彥勳 盧彥勳
 • การออกเสียง : 骨質疏鬆症 骨質疏鬆症
 • การออกเสียง : 根
 • การออกเสียง : 后晌 后晌
 • การออกเสียง : 高
 • การออกเสียง : 马步 马步
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 榆社 榆社
 • การออกเสียง : 人造丝 人造丝
 • การออกเสียง : 臺北市 臺北市
 • การออกเสียง : 風箱 風箱
 • การออกเสียง : 個體戶 個體戶
 • การออกเสียง : 晋祠 晋祠
 • การออกเสียง : 總
 • การออกเสียง : 主科 主科
 • การออกเสียง : 重
 • การออกเสียง : 前腿 前腿
 • การออกเสียง : 摩擦音 摩擦音
 • การออกเสียง : 經濟學 經濟學
 • การออกเสียง : 设计 设计
 • การออกเสียง : 梨兒 梨兒
 • การออกเสียง : 觳觫 觳觫
 • การออกเสียง : 跌
 • การออกเสียง : 洋火 洋火
 • การออกเสียง : 匙匙 匙匙
 • การออกเสียง : 驚嚇 驚嚇
 • การออกเสียง : 风俗 风俗
 • การออกเสียง : 壶关 壶关

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : 披萨饼 披萨饼