ภาษา: ภาษาจีนจิ้น [晋语]

กลับไปยังภาษาจีนจิ้น

 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : book book
 • การออกเสียง : 中华人民共和国 中华人民共和国
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 中國 中國
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 六
 • การออกเสียง : 台北 台北
 • การออกเสียง : 披萨饼 披萨饼
 • การออกเสียง : 年
 • การออกเสียง : 八
 • การออกเสียง : 你
 • การออกเสียง : 三十 三十
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 天安門 天安門
 • การออกเสียง : 我们 我们
 • การออกเสียง : 什么 什么
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 三
 • การออกเสียง : 白
 • การออกเสียง : 傻逼 傻逼
 • การออกเสียง : 十
 • การออกเสียง : 台湾 台湾
 • การออกเสียง : 天津 天津
 • การออกเสียง : 九
 • การออกเสียง : 一百 一百
 • การออกเสียง : 五
 • การออกเสียง : oolong oolong
 • การออกเสียง : 俺
 • การออกเสียง : 生
 • การออกเสียง : 文
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 中国人 中国人
 • การออกเสียง : 中華民國 中華民國
 • การออกเสียง : 警察 警察
 • การออกเสียง : 四川 四川
 • การออกเสียง : 入
 • การออกเสียง : 平安 平安
 • การออกเสียง : 是
 • การออกเสียง : 和平 和平
 • การออกเสียง : 下雪 下雪
 • การออกเสียง : 太陽 太陽
 • การออกเสียง : 山
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : 天安门 天安门
 • การออกเสียง : 车
 • การออกเสียง : 猪
 • การออกเสียง : 肏
 • การออกเสียง : 今日 今日
 • การออกเสียง : 和
 • การออกเสียง : 南京 南京
 • การออกเสียง : 豬
 • การออกเสียง : Shaanxi Shaanxi
 • การออกเสียง : 葡萄 葡萄
 • การออกเสียง : 將
 • การออกเสียง : 山西 山西
 • การออกเสียง : 家
 • การออกเสียง : 不
 • การออกเสียง : 常
 • การออกเสียง : 高
 • การออกเสียง : 越南 越南
 • การออกเสียง : 四
 • การออกเสียง : 中華人民共和國 中華人民共和國
 • การออกเสียง : 強
 • การออกเสียง : 刀
 • การออกเสียง : 巷
 • การออกเสียง : 臺灣 臺灣
 • การออกเสียง : 次
 • การออกเสียง : 重
 • การออกเสียง : 安徽 安徽
 • การออกเสียง : 小
 • การออกเสียง : 鬼
 • การออกเสียง : 学习 学习
 • การออกเสียง : 下
 • การออกเสียง : 長
 • การออกเสียง : 手
 • การออกเสียง : Hebei Hebei
 • การออกเสียง : 邯郸 邯郸
 • การออกเสียง : 幹
 • การออกเสียง : 多