ภาษา: ภาษามารี [Марий йылме]

กลับไปยังภาษามารี

 • การออกเสียง : сука сука
 • การออกเสียง : Россия Россия
 • การออกเสียง : пожалуйста пожалуйста
 • การออกเสียง : патент патент
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : ага ага
 • การออกเสียง : молодец молодец
 • การออกเสียง : Москва Москва
 • การออกเสียง : сестра сестра
 • การออกเสียง : мама мама
 • การออกเสียง : термин термин
 • การออกเสียง : период период
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : велосипед велосипед
 • การออกเสียง : ты ты
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : борщ борщ
 • การออกเสียง : сын сын
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : Йошкар-Ола Йошкар-Ола
 • การออกเสียง : бухгалтер бухгалтер
 • การออกเสียง : кошка кошка
 • การออกเสียง : компьютер компьютер
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : Азербайджан Азербайджан
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : секс секс
 • การออกเสียง : мат мат
 • การออกเสียง : машина машина
 • การออกเสียง : бокал бокал
 • การออกเสียง : да да
 • การออกเสียง : а а
 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : салам салам
 • การออกเสียง : язык язык
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : бандероль бандероль
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : Владимир Путин Владимир Путин
 • การออกเสียง : декан декан
 • การออกเสียง : тенор тенор
 • การออกเสียง : ы ы
 • การออกเสียง : пресс пресс
 • การออกเสียง : деканат деканат
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : паштет паштет
 • การออกเสียง : книга книга
 • การออกเสียง : пюре пюре
 • การออกเสียง : Китай Китай
 • การออกเสียง : член член
 • การออกเสียง : рейд рейд
 • การออกเสียง : бассейн бассейн
 • การออกเสียง : Анна Каренина Анна Каренина
 • การออกเสียง : под под
 • การออกเสียง : детектив детектив
 • การออกเสียง : ь ь
 • การออกเสียง : Олег Олег
 • การออกเสียง : распространённый распространённый
 • การออกเสียง : адрес адрес
 • การออกเสียง : лазер лазер
 • การออกเสียง : там там
 • การออกเสียง : Америка Америка
 • การออกเสียง : шоколад шоколад
 • การออกเสียง : Санкт-Петербург Санкт-Петербург
 • การออกเสียง : трамвай трамвай
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : матрёшка матрёшка
 • การออกเสียง : фольклор фольклор
 • การออกเสียง : папа папа
 • การออกเสียง : сервис сервис
 • การออกเสียง : Ольга Ольга
 • การออกเสียง : бенефис бенефис
 • การออกเสียง : бензин бензин
 • การออกเสียง : ту ту
 • การออกเสียง : мотор мотор
 • การออกเสียง : пока пока
 • การออกเสียง : ура ура
 • การออกเสียง : щ щ
 • การออกเสียง : президент президент
 • การออกเสียง : ем ем
 • การออกเสียง : дефис дефис
 • การออกเสียง : бал бал
 • การออกเสียง : 55 55
 • การออกเสียง : менеджер менеджер
 • การออกเสียง : хлор хлор
 • การออกเสียง : тест тест