พจนานุกรมการออกเสียงภาษาคามอโร่

[Chamoru]

ติดตามการออกเสียงภาษาคามอโร่

 • จำนวนผู้พูด: 60.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 44
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 137
 • คำที่รอการออกเสียง: 108
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Si Yu'us Må'åse' Si Yu'us Må'åse'
 • การออกเสียงคำว่า Sa'ipan Sa'ipan
 • การออกเสียงคำว่า Håfa ådai Håfa ådai
 • การออกเสียงคำว่า Håyi nå'ån-mu? Håyi nå'ån-mu?
 • การออกเสียงคำว่า taotaomona taotaomona
 • การออกเสียงคำว่า Mangilao Mangilao
 • การออกเสียงคำว่า Mamaolek ha' yo' Mamaolek ha' yo'
 • การออกเสียงคำว่า Na'påra! Na'påra!
 • การออกเสียงคำว่า kuttura kuttura
 • การออกเสียงคำว่า guini guini

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Chuukese Chuukese
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fino' Chamoru Fino' Chamoru
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anthony Sablan Apuron Anthony Sablan Apuron
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 杨越 杨越
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ahos ahos
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า siboyas siboyas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apiu apiu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mansana mansana
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า estoria estoria
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า istoria istoria

ดูทั้งหมด