พจนานุกรมการออกเสียงคามอโร่

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคามอโร่

คามอโร่ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : cafe cafe
  • การออกเสียง : buenas noches buenas noches
  • การออกเสียง : aqua aqua
  • การออกเสียง : prima prima
  • การออกเสียง : good good
  • การออกเสียง : chada chada
  • การออกเสียง : Buenas tåtdes Buenas tåtdes
  • การออกเสียง : Hu guiaya hao Hu guiaya hao

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคามอโร่ใช่ไหม