คามอโร่คู่มือการออกเสียง

[Chamoru]

สมัครเพื่อ คามอโร่ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 60.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 38
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 138
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 91
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด