ภาษา: คามอโร่ [Chamoru]

กลับไปยัง คามอโร่

 • การออกเสียงคำว่า inafa'maolek inafa'maolek
 • การออกเสียงคำว่า guaiyayon guaiyayon
 • การออกเสียงคำว่า ákuentos ákuentos
 • การออกเสียงคำว่า hanaogue hanaogue
 • การออกเสียงคำว่า chuleguan chuleguan
 • การออกเสียงคำว่า kakaiha kakaiha
 • การออกเสียงคำว่า manana manana
 • การออกเสียงคำว่า bienbenido bienbenido
 • การออกเสียงคำว่า historia historia
 • การออกเสียงคำว่า fósforu fósforu
 • การออกเสียงคำว่า higos higos
 • การออกเสียงคำว่า bisikleta bisikleta
 • การออกเสียงคำว่า bioloyia bioloyia
 • การออกเสียงคำว่า ulu ulu
 • การออกเสียงคำว่า Hu guiaya hao Hu guiaya hao
 • การออกเสียงคำว่า mátai mátai
 • การออกเสียงคำว่า sottera sottera
 • การออกเสียงคำว่า ayuda ayuda
 • การออกเสียงคำว่า Na'påra! Na'påra!
 • การออกเสียงคำว่า Guafe Guafe
 • การออกเสียงคำว่า Mångge i kemmon? Mångge i kemmon?
 • การออกเสียงคำว่า Dispensa yo' Dispensa yo'
 • การออกเสียงคำว่า mahalang mahalang
 • การออกเสียงคำว่า Ti hu komprende Ti hu komprende
 • การออกเสียงคำว่า Pot fabot kuentos ladespasio Pot fabot kuentos ladespasio
 • การออกเสียงคำว่า Hunggan, didide' ha' Hunggan, didide' ha'
 • การออกเสียงคำว่า famagu'on famagu'on
 • การออกเสียงคำว่า Ta fañocho Ta fañocho
 • การออกเสียงคำว่า Puedi ha' todu maolek Puedi ha' todu maolek
 • การออกเสียงคำว่า lokkue lokkue
 • การออกเสียงคำว่า pågu pågu
 • การออกเสียงคำว่า Håyi nå'ån-mu? Håyi nå'ån-mu?
 • การออกเสียงคำว่า Tini'an Tini'an
 • การออกเสียงคำว่า Chalan Pågu-Otdot Chalan Pågu-Otdot
 • การออกเสียงคำว่า Talo fo' fo' Talo fo' fo'
 • การออกเสียงคำว่า aʻpakaʻ aʻpakaʻ
 • การออกเสียงคำว่า guini guini
 • การออกเสียงคำว่า ga'chong ga'chong
 • การออกเสียงคำว่า ineksa ineksa
 • การออกเสียงคำว่า Hånom Hånom
 • การออกเสียงคำว่า guma guma
 • การออกเสียงคำว่า chada chada
 • การออกเสียงคำว่า sakkan sakkan
 • การออกเสียงคำว่า kalendario kalendario
 • การออกเสียงคำว่า Unai Unai
 • การออกเสียงคำว่า Islas Mariånas Islas Mariånas
 • การออกเสียงคำว่า minaggem minaggem
 • การออกเสียงคำว่า Chatha'an Chatha'an
 • การออกเสียงคำว่า songsong songsong
 • การออกเสียงคำว่า nigap nigap
 • การออกเสียงคำว่า Fanatåtte Fanatåtte
 • การออกเสียงคำว่า Kao siña hao fumino'Chamoru? Kao siña hao fumino'Chamoru?
 • การออกเสียงคำว่า Kuånto båli-ña este? Kuånto båli-ña este?
 • การออกเสียงคำว่า áttilong áttilong
 • การออกเสียงคำว่า Todu maolek Todu maolek
 • การออกเสียงคำว่า Håfa tatamanu hao? Håfa tatamanu hao?
 • การออกเสียงคำว่า taotaomona taotaomona
 • การออกเสียงคำว่า magof magof
 • การออกเสียงคำว่า taotao manu hao? taotao manu hao?
 • การออกเสียงคำว่า ayek ayek
 • การออกเสียงคำว่า anggoko anggoko
 • การออกเสียงคำว่า mesngon mesngon
 • การออกเสียงคำว่า talakhalom talakhalom
 • การออกเสียงคำว่า Si Yu'us Må'åse' Si Yu'us Må'åse'
 • การออกเสียงคำว่า amotsa amotsa
 • การออกเสียงคำว่า che’lu che’lu
 • การออกเสียงคำว่า aniyu aniyu
 • การออกเสียงคำว่า Buen Probechu Buen Probechu
 • การออกเสียงคำว่า asút asút
 • การออกเสียงคำว่า Ha'a, didide' ha' Ha'a, didide' ha'
 • การออกเสียงคำว่า halu'u halu'u
 • การออกเสียงคำว่า Puedi Puedi
 • การออกเสียงคำว่า Mamaolek ha' yo' Mamaolek ha' yo'
 • การออกเสียงคำว่า arbol arbol
 • การออกเสียงคำว่า Håfa ådai Håfa ådai
 • การออกเสียงคำว่า aqua aqua
 • การออกเสียงคำว่า Sa'ipan Sa'ipan
 • การออกเสียงคำว่า Tomhom Tomhom
 • การออกเสียงคำว่า barrigada barrigada
 • การออกเสียงคำว่า Guam Guam
 • การออกเสียงคำว่า Guåhån Guåhån