เชเชนคู่มือการออกเสียง

[Нохчийн]

สมัครเพื่อ เชเชน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 86
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.039
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 880
  • เชเชน ภาพถ่ายจาก Vladimer Shioshvili
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด