ภาษา: เชเชน [Нохчийн]

กลับไปยังเชเชน

 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : да да
 • การออกเสียง : ага ага
 • การออกเสียง : ю ю
 • การออกเสียง : гора гора
 • การออกเสียง : ятIа ятIа
 • การออกเสียง : дети дети
 • การออกเสียง : чIара чIара
 • การออกเสียง : дата дата
 • การออกเสียง : хилла хилла
 • การออกเสียง : деши деши
 • การออกเสียง : доза доза
 • การออกเสียง : кхисса кхисса
 • การออกเสียง : дела дела
 • การออกเสียง : кад кад
 • การออกเสียง : бой бой
 • การออกเสียง : нохчийн мотт нохчийн мотт
 • การออกเสียง : стол стол
 • การออกเสียง : къурд къурд
 • การออกเสียง : муха муха
 • การออกเสียง : Нохчийчоь Нохчийчоь
 • การออกเสียง : салам салам
 • การออกเสียง : xийца xийца
 • การออกเสียง : ахча ахча
 • การออกเสียง : Маршалла Маршалла
 • การออกเสียง : Хила Хила
 • การออกเสียง : Баркалла Баркалла
 • การออกเสียง : куз куз
 • การออกเสียง : Соьлжа-ГIала Соьлжа-ГIала
 • การออกเสียง : ДЕ ДИКА ХУЬЛДА ХЬАН! ДЕ ДИКА ХУЬЛДА ХЬАН!
 • การออกเสียง : Нохчийн Республика Нохчийн Республика
 • การออกเสียง : бӏаьрг бӏаьрг
 • การออกเสียง : Суьйре дика йойла Суьйре дика йойла
 • การออกเสียง : мало мало
 • การออกเสียง : Даша Даша
 • การออกเสียง : чохь чохь
 • การออกเสียง : Соьлжа-ГӀала Соьлжа-ГӀала
 • การออกเสียง : со со
 • การออกเสียง : дог дог
 • การออกเสียง : Суна хьо веза Суна хьо веза
 • การออกเสียง : хьан цIе хIун ю? хьан цIе хIун ю?
 • การออกเสียง : куй куй
 • การออกเสียง : Dzhokhar Tsarnaev Dzhokhar Tsarnaev
 • การออกเสียง : Адам Адам
 • การออกเสียง : Буьйса декъал йогӏийла Буьйса декъал йогӏийла
 • การออกเสียง : МАРШАЛЛА ДУ ХЬОЬГА! МАРШАЛЛА ДУ ХЬОЬГА!
 • การออกเสียง : ез ез
 • การออกเสียง : даймохк даймохк
 • การออกเสียง : батт батт
 • การออกเสียง : сан сан
 • การออกเสียง : амма амма
 • การออกเสียง : Tamerlan Tsarnaev Tamerlan Tsarnaev
 • การออกเสียง : диса диса
 • การออกเสียง : и и
 • การออกเสียง : дӏадотта дӏадотта
 • การออกเสียง : бо бо
 • การออกเสียง : шовзткъай ворхӀ шовзткъай ворхӀ
 • การออกเสียง : дада дада
 • การออกเสียง : бумзи бумзи
 • การออกเสียง : дело дело
 • การออกเสียง : Дела реза хуьлда Дела реза хуьлда
 • การออกเสียง : декъал декъал
 • การออกเสียง : гуьйре гуьйре
 • การออกเสียง : довза довза
 • การออกเสียง : кхоъ кхоъ
 • การออกเสียง : Zelimkhan Zelimkhan
 • การออกเสียง : де де
 • การออกเสียง : Суна хьо дукха веза Суна хьо дукха веза
 • การออกเสียง : кӏентан йоӏ кӏентан йоӏ
 • การออกเสียง : хьо муха ву ? хьо муха ву ?
 • การออกเสียง : ХIаъ ХIаъ
 • การออกเสียง : Суна хьо еза Суна хьо еза
 • การออกเสียง : бай бай
 • การออกเสียง : яьӏна яьӏна
 • การออกเสียง : кол кол
 • การออกเสียง : цхьалгIa цхьалгIa
 • การออกเสียง : Нохчичоь Нохчичоь
 • การออกเสียง : доьалгӏа доьалгӏа
 • การออกเสียง : Хьо Хьо
 • การออกเสียง : гIуллакхаш гIуллакхаш
 • การออกเสียง : ӏаламат ӏаламат
 • การออกเสียง : хIара хIара
 • การออกเสียง : ду ду
 • การออกเสียง : кӏентан кӏентан
 • การออกเสียง : Шинара Шинара
 • การออกเสียง : Дуьне Дуьне
 • การออกเสียง : шовзткъе шовзткъе
 • การออกเสียง : аьхка аьхка
 • การออกเสียง : ӏовша ӏовша
 • การออกเสียง : къена къена