ภาษา: เชเชน [Нохчийн]

กลับไปยังเชเชน

 • การออกเสียง : деши деши
 • การออกเสียง : хилла хилла
 • การออกเสียง : чIара чIара
 • การออกเสียง : ятIа ятIа
 • การออกเสียง : кхисса кхисса
 • การออกเสียง : Хила Хила
 • การออกเสียง : кад кад
 • การออกเสียง : xийца xийца
 • การออกเสียง : ахча ахча
 • การออกเสียง : къурд къурд
 • การออกเสียง : ю ю
 • การออกเสียง : нохчийн мотт нохчийн мотт
 • การออกเสียง : чохь чохь
 • การออกเสียง : Баркалла Баркалла
 • การออกเสียง : ага ага
 • การออกเสียง : ДЕ ДИКА ХУЬЛДА ХЬАН! ДЕ ДИКА ХУЬЛДА ХЬАН!
 • การออกเสียง : гора гора
 • การออกเสียง : Суьйре дика йойла Суьйре дика йойла
 • การออกเสียง : Нохчийчоь Нохчийчоь
 • การออกเสียง : хьан цIе хIун ю? хьан цIе хIун ю?
 • การออกเสียง : Dzhokhar Tsarnaev Dzhokhar Tsarnaev
 • การออกเสียง : бумзи бумзи
 • การออกเสียง : дада дада
 • การออกเสียง : дӏадотта дӏадотта
 • การออกเสียง : Tamerlan Tsarnaev Tamerlan Tsarnaev
 • การออกเสียง : шовзткъай ворхӀ шовзткъай ворхӀ
 • การออกเสียง : бӏаьрг бӏаьрг
 • การออกเสียง : Нохчийн Республика Нохчийн Республика
 • การออกเสียง : декъал декъал
 • การออกเสียง : гуьйре гуьйре
 • การออกเสียง : Маршалла Маршалла
 • การออกเสียง : яьӏна яьӏна
 • การออกเสียง : цхьалгIa цхьалгIa
 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : кӏентан йоӏ кӏентан йоӏ
 • การออกเสียง : доза доза
 • การออกเสียง : Буьйса декъал йогӏийла Буьйса декъал йогӏийла
 • การออกเสียง : кхоъ кхоъ
 • การออกเสียง : Шинара Шинара
 • การออกเสียง : Соьлжа-ГIала Соьлжа-ГIала
 • การออกเสียง : хIара хIара
 • การออกเสียง : аьхка аьхка
 • การออกเสียง : ӏаламат ӏаламат
 • การออกเสียง : ез ез
 • การออกเสียง : Дуьне Дуьне
 • การออกเสียง : довха довха
 • การออกเสียง : гуьржи гуьржи
 • การออกเสียง : ботт ботт
 • การออกเสียง : доьалгӏа доьалгӏа
 • การออกเสียง : кӏентан кӏентан
 • การออกเสียง : шовзткъе шовзткъе
 • การออกเสียง : кего кего
 • การออกเสียง : курза курза
 • การออกเสียง : бегаш бегаш
 • การออกเสียง : кхаъ кхаъ
 • การออกเสียง : ет шура ет шура
 • การออกเสียง : гIуллакхаш гIуллакхаш
 • การออกเสียง : байракх байракх
 • การออกเสียง : ӏовша ӏовша
 • การออกเสียง : дуьра дуьра
 • การออกเสียง : довза довза
 • การออกเสียง : къена къена
 • การออกเสียง : диъ диъ
 • การออกเสียง : эчиг эчиг
 • การออกเสียง : Zelimkhan Zelimkhan
 • การออกเสียง : кӏело кӏело
 • การออกเสียง : бутт бутт
 • การออกเสียง : ӏад ӏад
 • การออกเสียง : бой бой
 • การออกเสียง : даймохк даймохк
 • การออกเสียง : биллахь биллахь
 • การออกเสียง : чIим чIим
 • การออกเสียง : доггах доггах
 • การออกเสียง : кеста кеста
 • การออกเสียง : гӏалмакх гӏалмакх
 • การออกเสียง : дижа дижа
 • การออกเสียง : везара везара
 • การออกเสียง : маттахь маттахь
 • การออกเสียง : кхана кхана
 • การออกเสียง : кхане кхане
 • การออกเสียง : карадаха карадаха
 • การออกเสียง : кӏел кӏел
 • การออกเสียง : батт батт
 • การออกเสียง : куз куз
 • การออกเสียง : деба деба
 • การออกเสียง : исс исс
 • การออกเสียง : диса диса
 • การออกเสียง : датӏа датӏа