พจนานุกรมการออกเสียงภาษาหมิ่นตะวันออก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาหมิ่นตะวันออก

ภาษาหมิ่นตะวันออก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 八
  • การออกเสียง : 10 10
  • การออกเสียง : 耳
  • การออกเสียง : 日本 日本
  • การออกเสียง : 二
  • การออกเสียง : 鞋
  • การออกเสียง : 3 3
  • การออกเสียง : 雨
  • การออกเสียง : 悟空 悟空
  • การออกเสียง : 1 1

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาหมิ่นตะวันออกใช่ไหม