ภาษา: ภาษาหมิ่นตะวันออก [闽东语]

กลับไปยังภาษาหมิ่นตะวันออก

 • การออกเสียง : 福州 福州
 • การออกเสียง : 杭州 杭州
 • การออกเสียง : 光餅 光餅
 • การออกเสียง : 福州 福州
 • การออกเสียง : 茶
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 伓是 伓是
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 刀
 • การออกเสียง : ø ø
 • การออกเสียง : 汤
 • การออกเสียง : KFC KFC
 • การออกเสียง : 向
 • การออกเสียง : 竹
 • การออกเสียง : 笑
 • การออกเสียง : 沙
 • การออกเสียง : 高雄 高雄
 • การออกเสียง : Hók-ciŭ Hók-ciŭ
 • การออกเสียง : 仇
 • การออกเสียง :  力  力
 • การออกเสียง : 牛
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 北
 • การออกเสียง : 遘
 • การออกเสียง : 請
 • การออกเสียง : 無錫 無錫
 • การออกเสียง : 鐵
 • การออกเสียง : 林
 • การออกเสียง : 楚
 • การออกเสียง : 長沙 長沙
 • การออกเสียง : 鼓山 鼓山
 • การออกเสียง : 力
 • การออกเสียง : 哥
 • การออกเสียง : 宁德 宁德
 • การออกเสียง : 泉州 泉州
 • การออกเสียง :  人  人
 • การออกเสียง : 花
 • การออกเสียง : 古早味 古早味
 • การออกเสียง : 客
 • การออกเสียง : 剪
 • การออกเสียง : 重慶 重慶
 • การออกเสียง : 豬肚 豬肚
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 食飽未? 食飽未?
 • การออกเสียง : 熊
 • การออกเสียง : 古田话 古田话
 • การออกเสียง : 有閒 有閒
 • การออกเสียง : 深圳 深圳
 • การออกเสียง : 脚
 • การออกเสียง : 有
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 陸
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 敆
 • การออกเสียง : 舀湯 舀湯
 • การออกเสียง : 目
 • การออกเสียง : 头
 • การออกเสียง : 囝
 • การออกเสียง : 中华人民共和国 中华人民共和国
 • การออกเสียง : 恐龍 恐龍
 • การออกเสียง : 溫
 • การออกเสียง : 天烏烏 天烏烏
 • การออกเสียง : 遲
 • การออกเสียง : 上帝 上帝
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : 好味 好味
 • การออกเสียง : 蒜頭 蒜頭
 • การออกเสียง : 谢谢 谢谢
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 旭
 • การออกเสียง : 蕊
 • การออกเสียง : 学生 学生
 • การออกเสียง : 箸
 • การออกเสียง : Lièng-gŏng Lièng-gŏng
 • การออกเสียง : 姜
 • การออกเสียง : 古
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 福安 福安
 • การออกเสียง : 全
 • การออกเสียง : 路
 • การออกเสียง : 什么 什么
 • การออกเสียง : 呵
 • การออกเสียง : 龍
 • การออกเสียง : 柴
 • การออกเสียง : 船
 • การออกเสียง : 面
 • การออกเสียง : 吳
 • การออกเสียง : 鄭