ภาษา: ภาษากาตาลา [Català]

กลับไปยังภาษากาตาลา

 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : paella paella
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : hola hola
 • การออกเสียง : Carles Puigdemont Carles Puigdemont
 • การออกเสียง : Xavier Xavier
 • การออกเสียง : Mallorca Mallorca
 • การออกเสียง : Casa Batlló Casa Batlló
 • การออกเสียง : Hi Hi
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : Freixenet Freixenet
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : que que
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : caixa caixa
 • การออกเสียง : Girona Girona
 • การออกเสียง : Jordi Jordi
 • การออกเสียง : Madrid Madrid
 • การออกเสียง : Joan Miró Joan Miró
 • การออกเสียง : Camp Nou Camp Nou
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : jo jo
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : Gabriel Gabriel
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : cap cap
 • การออกเสียง : Jaume Jaume
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : merda merda
 • การออกเสียง : Joan Joan
 • การออกเสียง : Sitges Sitges
 • การออกเสียง : Puigdemont Puigdemont
 • การออกเสียง : Montserrat Montserrat
 • การออกเสียง : per per
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : parc Güell parc Güell
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : Joaquim Joaquim
 • การออกเสียง : debut debut
 • การออกเสียง : Curaçao Curaçao
 • การออกเสียง : Eixample Eixample
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka
 • การออกเสียง : Figueres Figueres
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : Catalunya Catalunya
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : Ella Ella
 • การออกเสียง : Brasil Brasil
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : Hiroshima Hiroshima
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : estrella estrella
 • การออกเสียง : Anaïs Anaïs
 • การออกเสียง : Joel Joel
 • การออกเสียง : alpaca alpaca
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Gerard Gerard
 • การออกเสียง : Albert Albert
 • การออกเสียง : Jacuzzi Jacuzzi
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : Ivan Ivan
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Andorra Andorra
 • การออกเสียง : İstanbul İstanbul
 • การออกเสียง : bastaixos bastaixos
 • การออกเสียง : Lleida Lleida
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : Alexandre Alexandre
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : Juan Juan
 • การออกเสียง : gent gent
 • การออกเสียง : Montjuïc Montjuïc
 • การออกเสียง : Sabadell Sabadell
 • การออกเสียง : Roger Roger
 • การออกเสียง : Carles Puyol Carles Puyol
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : Qatar Qatar
 • การออกเสียง : el el
 • การออกเสียง : Brot Brot