พจนานุกรมการออกเสียงเบรตอน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบรตอน

เบรตอน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : kouign amann kouign amann
  • การออกเสียง : Yann Yann
  • การออกเสียง : had had
  • การออกเสียง : Mae Mae
  • การออกเสียง : mat mat
  • การออกเสียง : Leon Leon
  • การออกเสียง : mouse mouse
  • การออกเสียง : Breizh Breizh
  • การออกเสียง : ui ui
  • การออกเสียง : here here

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบรตอนใช่ไหม