พจนานุกรมการออกเสียงเบรตอน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบรตอน

เบรตอน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Chile Chile
  • การออกเสียง : here here
  • การออกเสียง : Mann Mann
  • การออกเสียง : Mae Mae
  • การออกเสียง : yar yar
  • การออกเสียง : riz riz
  • การออกเสียง : sae sae
  • การออกเสียง : Chateaubriand Chateaubriand
  • การออกเสียง : lost lost
  • การออกเสียง : noun noun

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบรตอนใช่ไหม