BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงเบรตอน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบรตอน

เบรตอน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : kouign amann
  kouign amann
 • การออกเสียง : Yann
  Yann
 • การออกเสียง : had
  had
 • การออกเสียง : Mae
  Mae
 • การออกเสียง : Leon
  Leon
 • การออกเสียง : mont
  mont
 • การออกเสียง : mat
  mat
 • การออกเสียง : ker
  ker
 • การออกเสียง : Breizh
  Breizh

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบรตอนใช่ไหม