ภาษา: เบรตอน [Brezhoneg]

กลับไปยัง เบรตอน

 • การออกเสียงคำว่า c'hoant c'hoant
 • การออกเสียงคำว่า atav atav
 • การออกเสียงคำว่า Demat deoc'h ! Demat deoc'h !
 • การออกเสียงคำว่า Mat ar jeu Mat ar jeu
 • การออกเสียงคำว่า Demat ! Demat !
 • การออกเสียงคำว่า bannac'h bannac'h
 • การออกเสียงคำว่า an distro-skol an distro-skol
 • การออกเสียงคำว่า Mat an traoù ? Mat an traoù ?
 • การออกเสียงคำว่า Mont a ra Mont a ra
 • การออกเสียงคำว่า Penaos emañ ? Penaos emañ ?
 • การออกเสียงคำว่า Latvia Latvia
 • การออกเสียงคำว่า Paraguay Paraguay
 • การออกเสียงคำว่า Yann Yann
 • การออกเสียงคำว่า Breiz Breiz
 • การออกเสียงคำว่า Breizh Breizh
 • การออกเสียงคำว่า Rosporden Rosporden
 • การออกเสียงคำว่า ivez ivez
 • การออกเสียงคำว่า lopevaler lopevaler
 • การออกเสียงคำว่า Loprevaler Loprevaler
 • การออกเสียงคำว่า ilboued ilboued
 • การออกเสียงคำว่า siwazh siwazh
 • การออกเสียงคำว่า kabanenn kabanenn
 • การออกเสียงคำว่า gwrezverk gwrezverk
 • การออกเสียงคำว่า sodez sodez
 • การออกเสียงคำว่า konifl konifl
 • การออกเสียงคำว่า riboulat riboulat
 • การออกเสียงคำว่า marc'heg marc'heg
 • การออกเสียงคำว่า aveliñ aveliñ
 • การออกเสียงคำว่า Ur stalaf Ur stalaf
 • การออกเสียงคำว่า Bro-C'hall Bro-C'hall
 • การออกเสียงคำว่า gloazadenn gloazadenn
 • การออกเสียงคำว่า milzin milzin
 • การออกเสียงคำว่า bronneg bronneg
 • การออกเสียงคำว่า malañ malañ
 • การออกเสียงคำว่า c'havel c'havel
 • การออกเสียงคำว่า goro goro
 • การออกเสียงคำว่า Bale Bale
 • การออกเสียงคำว่า etre tout etre tout
 • การออกเสียงคำว่า tasmant tasmant
 • การออกเสียงคำว่า c'hwesha c'hwesha
 • การออกเสียงคำว่า kinnig kinnig
 • การออกเสียงคำว่า aodren aodren
 • การออกเสียงคำว่า plaen plaen
 • การออกเสียงคำว่า klouar klouar
 • การออกเสียงคำว่า dizoleiñ dizoleiñ
 • การออกเสียงคำว่า sod sod
 • การออกเสียงคำว่า divinout divinout
 • การออกเสียงคำว่า sistr sistr
 • การออกเสียงคำว่า poupig poupig
 • การออกเสียงคำว่า bec'h bec'h
 • การออกเสียงคำว่า butuner butuner
 • การออกเสียงคำว่า e pep lec'h e pep lec'h
 • การออกเสียงคำว่า anavezout anavezout
 • การออกเสียงคำว่า Iraq Iraq
 • การออกเสียงคำว่า kanañ kanañ
 • การออกเสียงคำว่า mouse mouse
 • การออกเสียงคำว่า Edern Edern
 • การออกเสียงคำว่า Mor Breizh Mor Breizh
 • การออกเสียงคำว่า fer fer
 • การออกเสียงคำว่า pitza pitza
 • การออกเสียงคำว่า tammoù tammoù
 • การออกเสียงคำว่า yac'h yac'h
 • การออกเสียงคำว่า diskuizh diskuizh
 • การออกเสียงคำว่า mezv mezv
 • การออกเสียงคำว่า Morgan Morgan
 • การออกเสียงคำว่า boulom boulom
 • การออกเสียงคำว่า bosneg bosneg
 • การออกเสียงคำว่า boest boest
 • การออกเสียงคำว่า bodadeg bodadeg
 • การออกเสียงคำว่า berr berr
 • การออกเสียงคำว่า barrikenn barrikenn
 • การออกเสียงคำว่า balafenn balafenn
 • การออกเสียงคำว่า a-walc’h a-walc’h
 • การออกเสียงคำว่า Arzhur Arzhur
 • การออกเสียงคำว่า arvest arvest
 • การออกเสียงคำว่า aour aour
 • การออกเสียงคำว่า arc'hant arc'hant
 • การออกเสียงคำว่า Arc'hantina Arc'hantina
 • การออกเสียงคำว่า a-raok a-raok
 • การออกเสียงคำว่า Andrev Andrev
 • การออกเสียงคำว่า dañsal dañsal
 • การออกเสียงคำว่า dañset dañset
 • การออกเสียงคำว่า bravigerezh bravigerezh
 • การออกเสียงคำว่า broiou broiou
 • การออกเสียงคำว่า bleizi bleizi
 • การออกเสียงคำว่า bravig bravig
 • การออกเสียงคำว่า deus p'lec'h out deus p'lec'h out
 • การออกเสียงคำว่า erered erered