ภาษา: ภาษาอาเซอร์ไบจาน [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

กลับไปยังภาษาอาเซอร์ไบจาน

 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : İstanbul İstanbul
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : salam salam
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : Qatar Qatar
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : Texas Texas
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : Madrid Madrid
 • การออกเสียง : ALLAH ALLAH
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : puma puma
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : göt göt
 • การออกเสียง : Florida Florida
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : Islam Islam
 • การออกเสียง : Nevada Nevada
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : Baku Baku
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : 50 50
 • การออกเสียง : ana ana
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : uğur uğur
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : Toronto Toronto
 • การออกเสียง : and and
 • การออกเสียง : Azərbaycan Azərbaycan
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : Halal Halal
 • การออกเสียง : kino kino
 • การออกเสียง : Apple Apple
 • การออกเสียง : Emil Emil
 • การออกเสียง : fanta fanta
 • การออกเสียง : Berlin Berlin
 • การออกเสียง : Dublin Dublin
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : Moskva Moskva
 • การออกเสียง : Montreal Montreal
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : bakı bakı
 • การออกเสียง : vegan vegan
 • การออกเสียง : motor motor
 • การออกเสียง : tetanus tetanus
 • การออกเสียง : karate karate
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : Izmir Izmir
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : 23 23
 • การออกเสียง : angel angel
 • การออกเสียง : nadir nadir
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : 99 99
 • การออกเสียง : Minsk Minsk
 • การออกเสียง : koala koala
 • การออกเสียง : Rafael Rafael
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo
 • การออกเสียง : Milan Milan
 • การออกเสียง : Adam Adam
 • การออกเสียง : May May
 • การออกเสียง : 101 101
 • การออกเสียง : ananas ananas
 • การออกเสียง : da da
 • การออกเสียง : Necəsən? Necəsən?
 • การออกเสียง : Papa Papa
 • การออกเสียง : min min