ภาษา: ภาษาอัสตูเรียส [Asturianu]

กลับไปยังภาษาอัสตูเรียส

 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : ich ich
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : Albania Albania
 • การออกเสียง : mandala mandala
 • การออกเสียง : España España
 • การออกเสียง : azul azul
 • การออกเสียง : Dacia Dacia
 • การออกเสียง : Helena Helena
 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : xana xana
 • การออกเสียง : ece ece
 • การออกเสียง : Xixón Xixón
 • การออกเสียง : tengo tengo
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : home home
 • การออกเสียง : arroz arroz
 • การออกเสียง : historia historia
 • การออกเสียง : iguana iguana
 • การออกเสียง : ye ye
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : ser ser
 • การออกเสียง : les les
 • การออกเสียง : abastu abastu
 • การออกเสียง : Nina Nina
 • การออกเสียง : Alcacer Alcacer
 • การออกเสียง : dolce dolce
 • การออกเสียง : albahaca albahaca
 • การออกเสียง : Celina Celina
 • การออกเสียง : capital capital
 • การออกเสียง : ibis ibis
 • การออกเสียง : Papa Papa
 • การออกเสียง : Cuba Cuba
 • การออกเสียง : Indonesia Indonesia
 • การออกเสียง : allá allá
 • การออกเสียง : day day
 • การออกเสียง : guapa guapa
 • การออกเสียง : sinagoga sinagoga
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : toes toes
 • การออกเสียง : cena cena
 • การออกเสียง : viola viola
 • การออกเสียง : abril abril
 • การออกเสียง : dé
 • การออกเสียง : Alba Alba
 • การออกเสียง : Agora Agora
 • การออกเสียง : cuélebre cuélebre
 • การออกเสียง : sin sin
 • การออกเสียง : ceo ceo
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : hale hale
 • การออกเสียง : Afganistán Afganistán
 • การออกเสียง : dates dates
 • การออกเสียง : miércoles miércoles
 • การออกเสียง : albornoz albornoz
 • การออกเสียง : della della
 • การออกเสียง : enciclopedia enciclopedia
 • การออกเสียง : hache hache
 • การออกเสียง : güey güey
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : Ala Ala
 • การออกเสียง : Xenón Xenón
 • การออกเสียง : Nava Nava
 • การออกเสียง : mañana mañana
 • การออกเสียง : dos dos
 • การออกเสียง : naz naz
 • การออกเสียง : dalle dalle
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : venti venti
 • การออกเสียง : etcétera etcétera
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : arriba arriba
 • การออกเสียง : el el
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : école école
 • การออกเสียง : per per
 • การออกเสียง : hacia hacia
 • การออกเสียง : dalia dalia
 • การออกเสียง : qué qué
 • การออกเสียง : fue fue
 • การออกเสียง : él él
 • การออกเสียง : celles celles
 • การออกเสียง : Xuan Bello Xuan Bello
 • การออกเสียง : too too