พจนานุกรมการออกเสียงมาปุดังกัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในมาปุดังกัน

มาปุดังกัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : lil lil
  • การออกเสียง : Mapudungun Mapudungun
  • การออกเสียง : wiya wiya
  • การออกเสียง : fill fill
  • การออกเสียง : chao chao
  • การออกเสียง : regle regle
  • การออกเสียง : awka awka
  • การออกเสียง : ñaña ñaña
  • การออกเสียง : antü antü

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในมาปุดังกันใช่ไหม