ภาษา: ภาษาอาฟรีกานส์ [Afrikaans]

กลับไปยังภาษาอาฟรีกานส์

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : apartheid apartheid
 • การออกเสียง : Rooibos Rooibos
 • การออกเสียง : pomelo pomelo
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : gif gif
 • การออกเสียง : Xhosa Xhosa
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : hallo hallo
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : Uranus Uranus
 • การออกเสียง : Volkswagen Volkswagen
 • การออกเสียง : Windhoek Windhoek
 • การออกเสียง : Afrikaans Afrikaans
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : die die
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : yoghurt yoghurt
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : huis huis
 • การออกเสียง : Geseënde Kersfees Geseënde Kersfees
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : ukulele ukulele
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : Reebok Reebok
 • การออกเสียง : boer boer
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : god god
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : lekker lekker
 • การออกเสียง : September September
 • การออกเสียง : kind kind
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : Johannesburg Johannesburg
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : Boerewors Boerewors
 • การออกเสียง : been been
 • การออกเสียง : Johan Johan
 • การออกเสียง : geel geel
 • การออกเสียง : Natalia Natalia
 • การออกเสียง : my my
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : Die Antwoord Die Antwoord
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : lente lente
 • การออกเสียง : goed goed
 • การออกเสียง : vier vier
 • การออกเสียง : centimeter centimeter
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Julie Julie
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : ek ek
 • การออกเสียง : Bloemfontein Bloemfontein
 • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
 • การออกเสียง : Nederland Nederland
 • การออกเสียง : Coetzee Coetzee
 • การออกเสียง : ewe ewe
 • การออกเสียง : Robert Robert
 • การออกเสียง : 120 120
 • การออกเสียง : broer broer
 • การออกเสียง : gratis gratis
 • การออกเสียง : hier hier
 • การออกเสียง : Chemie Chemie
 • การออกเสียง : Elizabeth Elizabeth
 • การออกเสียง : Stellenbosch Stellenbosch
 • การออกเสียง : Oudtshoorn Oudtshoorn
 • การออกเสียง : deur deur
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : jade jade
 • การออกเสียง : of of
 • การออกเสียง : museum museum