อะดีจีนคู่มือการออกเสียง

[адыгэбзэ]

สมัครเพื่อ อะดีจีน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 38
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 436
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 30
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด