พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอะดีจีน

[адыгэбзэ]

ติดตามการออกเสียงภาษาอะดีจีน

 • จำนวนผู้พูด: 1.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 41
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 542
 • คำที่รอการออกเสียง: 472
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า бысымгуащ бысымгуащ
 • การออกเสียงคำว่า быты быты
 • การออกเสียงคำว่า бытышъу бытышъу
 • การออกเสียงคำว่า ХьацIэ-пIацIэ ХьацIэ-пIацIэ
 • การออกเสียงคำว่า атекIуагъ атекIуагъ
 • การออกเสียงคำว่า шӏулъэгъуныгъ шӏулъэгъуныгъ
 • การออกเสียงคำว่า аIозэ аIозэ
 • การออกเสียงคำว่า акъыл хэлъэу акъыл хэлъэу
 • การออกเสียงคำว่า тIын тIын
 • การออกเสียงคำว่า Адыгабзэ Адыгабзэ

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум инэн гум инэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум имыкӀын гум имыкӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум имыкӀыжь гум имыкӀыжь
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум илъын гум илъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум игъэлъын гум игъэлъын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум зимыӀэтын гум зимыӀэтын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум жьы дэхьан гум жьы дэхьан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум жьы дэкӀын гум жьы дэкӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум жьы дэгъэкӀын гум жьы дэгъэкӀын
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гум екӀун гум екӀун

ดูทั้งหมด