ภาษา: อะดีจีน [адыгэбзэ]

กลับไปยังอะดีจีน

  • การออกเสียง : адыгэ
    адыгэ