วิธีการออกเสียงคำว่า sulpayki

sulpayki รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : sulpayki sulpayki [qu] คุณรู้วิธีการออกเสียง sulpayki หรือไม่

สุ่มคำ: huayllajhatumpachamaucallactasallqaK'anchayku