วิธีการออกเสียงคำว่า sheda

ใน:
sheda รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : sheda sheda [jam] คุณรู้วิธีการออกเสียง sheda หรือไม่

สุ่มคำ: sistimnaifdaagtaimmada