วิธีการออกเสียงคำว่า alwa

ใน:
alwa รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : alwa alwa [ay] คุณรู้วิธีการออกเสียง alwa หรือไม่

สุ่มคำ: pusi-tunka-paqallqunipakaAjayuq'illuaqu